MEIE TOETAJAD

Heade toetajate abil saab kõik võimalikuks!

Mistahes kooli käivitamine ja käimas hoidmine eeldab hulga ressursse. Toimetuleku- ja hooldusõppe õpilaste jaoks peab koolimaja lisaks olema vastavalt kohandatud ja spetsiaalselt sisustatud. See aga tähendab eeskätt käivitamisel märkimisväärseid investeeringuid.
Karolini Kooli toetades on head ettevõtjad ja organisatsioonid aidanud meil rohkem personali panustada ning seeläbi paremini õpilasi ja nende peresid aidata. All-loetletud ettevõtetele lisaks on Karolini Kooli käivitamisele oma õla alla pannud ka rida anonüümseid toetajaid. Oleme kõigile ääretult tänulikud!

Meie maja kõige esimesel õpetajate päeval korraldasime suurtoetajate tänuõhtu. Hea meelega oleks külalisi kutsunud rohkemgi, kuid otsustasime lähtuda veel majas toimetanud õpilaste heaolust ja eks ka maja suurus seadis omad tingimused. Eranditult positiivsete emotsioonidega täidetud õhtupooliku jäädvustas heategevuslikus korras fotograaf Ljana Lars ning pildid asuvad siin galeriis.

TÜK Lastefond on üks suuremaid ja vanemaid lastehaiglate juurde loodud heategevusfonde. 21 tegevusaasta jooksul oleme kogunud üle 12 miljoni euro jagu annetusi ning aidanud üle 3000 lapse üle Eesti. Oma väikese 7-liikmelise meeskonnaga tegeleme lisaks annetuste kogumisele ja abivajajate abistamisele ka järjepidevalt sotsiaalse teavitustööga. Nii on olnud viimastel aastatel meie kampaaniateks näiteks palju kõneainet saanud “Eesti kalleimad lapsed” ja “Kui riik keerab selja”.

Lastefondi kampaaniate sisud on erinevaid, kuid kõigil ühtne eesmärk – aidata haigeid lapsi. Näiteks oleme survestanud riiki toetama ka neid haigeid lapsi, kelle ravim harva esineva haiguse tõttu ei ole Haigekassa hinnangul kulutõhus; mõjutanud KOVe rohkem oma valla lapsi abistama jpm. Lisaks suurtele kampaaniatele oleme lünklike olukordade puhul löönud avalikkuses järjepidevalt lärmi (nt juhul kui mõni laps on Haigekassa ukse taha jäänud). Astudes välja ühe lapse eest, saavad abi ka järgmised. Nii oleme viimastel aastatel suutnud võidelda Haigekassa ravimite nimekirja ravimi Solaris, Risdiplam (SMA ravim), ravitoidu ehk sonditoidu katmise 50% ulatuses, Eculizumab (neeru- ja vereloome ravim), Polandi sündroomi rinnalõikuse noortel, lisaks suur hulk tarvikuid ja aparaate (nt köhimisaparaat).

Lastefondi abil saab Karolini Kool hankida suure osa tunnetustoa ja mänguväljaku elementidest.

“Kõigil lastel peab olema võimalus mänguks ja arenguks, ka erilistel lastel. Batuudil hüppamine või liivakastis mängimine ei tohiks kättesaamatuks jääda ka ratastoolis lapsele, liiatigi, kui täna on selleks lahendused loodud. Seetõttu otsustas Lastefond toetada Karolini Kooli mänguväljaku ja tunnetustoa loomist. Iga laps loeb!”
Eveli Ilves, TÜK Lastefondi toetusjuht ja juhatuse liige

Tartu on tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn. Tartu on ennekõike tuntud kui ülikoolilinn, Eesti vaimupealinn ja nooruselinn, heade mõtete linn ja nutika ettevõtluskeskkonnaga teenuskeskus. 

Eesti suuruselt teine linn, mis täitis kunagi olulist rolli hansalinnana, kujunes justkui väravaks Lõuna-Eestisse. Siin sündisid eesti teater ja Eesti riik, alguse sai laulupidude traditsioon. Tartu on inspireeriv, unikaalse kultuuripärandiga, looduslähedane ja turvaline linn ning atraktiivne reisisiht – Euroopa kultuuripealinn aastal 2024.

Tartu linn andis väga olulise panuse Karolini Kooli õpikeskkonna kohandamisel turvaliseks, ligipääsetavaks ja mugavaks.

Aitan Eestit MTÜ on loodud selleks, et aidata mitteärilistel organisatsioonidel eesmärke ellu viia. Annetused jõuavad väga erinevatesse valdkondadesse üle terve Eesti. Aitan Eestit MTÜ on soetanud vajalikke seadmeid sünnitusmajadesse, maksnud suurte perede laste huviringide eest, aidanud raskustes peresid eluks vajaliku soetamisega, pakkunud abi leinas lastele, suurendanud koolilaste ettevõtlusteadlikkust, maksnud hättasattunud loomade raviarveid ja aidanud veel mitmel erineval moel Eesti elu paremaks muuta. Annetuste tegemisel peetakse probleemide lahendamise kõrval oluliseks ka seda, et partnerorganisatsioonide tegevusel oleks probleeme ennetav mõju. Soovitakse Eesti ühiskonda aasta-aastalt üha rohkem aidata, seetõttu kogutakse annetusi aktiivselt. Püsiannetajaks saab hakata veebiehel www.aitaneestit.ee.

Aitan Eestit MTÜ toetuse eest saab koolimaja kolme korrust läbivale peatrepile hädavajalikud piirded paigaldada, et Karolini Kooli lastel oleks iga päev koolimajas ohutu ja turvaline trepil liikuda.

“Karolini Kooli otsustasime toetada seetõttu, et puudega laste pered on väga keerulises olukorras. Erilised lapsed ei sobitu olemasolevasse haridussüsteemi. Tänu Karolini Koolile võidavad mitte ainult selle kooli lapsed ja nende pered, vaid kogu seotud võrgustik ning kaudselt ka Eesti ühiskond laiemalt.”
Kaja Kõiv, Aitan Eestit MTÜ tegevjuht

Arens AS on 29-aastase tegutsemisajalooga Eesti köögimööbli tootja, mille 14 000-ruutmeetrises tehases on valminud üle 160 000 köögi. Arensi tootmismaht on keskmiselt 600 köögimööbli komplekti kuus. Arensi tootmisprotsessi iseloomustab tehnika viimase sõna järgi varustatud ja suuresti robottehnoloogial põhinev masinapark, mis tagab kõrge tehnilise- ja koostekvaliteedi. Arens toodab eritellimusel köögimööblit nii eraklientidele kui ka suurprojektidele.

Arens AS hoolitseb selle eest, et Karolini Kooli klassiruumides oleksid miniköögid ja õppeköögi-kodunduse toas just ka kodunduse nurga jaoks vajalik mööbel.

Kaur Trade OÜ on puidutöötlemiseks vajalikele seadmetele ja vahenditele spetsialiseerunud ja juba 1997. aastal Eestis asutatud ettevõte. Peamiseks tegevusalaks on kvaliteetsete puidutöötlemisseadmete müük ja hooldus ning lõikeinstrumentide müük ja teritus

Kaur Trade andis olulise panuse Karolini Kooli hoone kohandamistöödel, hoolitsedes selle eest, et meil oleksid õiged uksed õigetes kohtades.

“Asjad mis on loodud südamega lähevad ka meile südamesse. Karolini Kool on väärtuslik lisand haridusmaastikul ja pakub palju tuge lastele, kes seda enim vajavad.”
Raido Kukk, Kaur Trade OÜ

Ladies Circle on rahvusvaheline aktiivsete noorte naiste klubiline liikumine. Ladies Circle Estonia on osa Ladies Circle Internationalist. Lähtudes motost “Sõprus ja abivalmidus” (“Friendship and Service”) on organisatsiooni ja klubide tegevuse mõtteks ning eesmärgiks liikmete isiklik areng, noorte naiste rahvusvaheline suhtlus ning positiivsete muudatuste elluviimine ühiskonnas. 

Ladies Circle Estonia valis Karolini kooli heategevusprojektiks 2021-2022 hooajal ning seadis eesmärgiks aidata meid füsioteraapia ruumi sisustamiseks nii vahendite kui ressursside hankimisel.

“LCE üks eesmärkidest on tegeleda heategevusega ja peamiselt on meie heategevus suunatud lastele. Karolini Kooli väärtused kattuvad meie omadega ning soovime anda tuult tiibadesse uuenduslikule algatusele.”
Pille Granovski, LC3 president 2020-2022

Round Table on noori mehi, vanuses 18-40 eluaastat, ühendav rahvusvaheline liikumine, mille ajalugu sai alguse 1927 aastal Inglismaalt. Peamine eesmärk on pakkuda oma liikmetele võimalust töövälise aja kvaliteetseks sisustamiseks. Tänaseks tegutseb Round Table juba 57 riigis –  2275 klubi kaudu, millel on ligi 20 000 liiget. Eestis on 166 tegevliiget ning 13 tegutsevat klubi, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Kuressaares, Haapsalus ja Kärdlas.

RT liikmed hindavad head seltskonda ning teavad, et üheskoos tegutsedes saab muuta maailma paremaks. Panusena ühiskonna toetamiseks tegeleb Round Table heategevuslike algatustega nii klubide tasemel piirkonniti kui ka kogu Eesti tasemel. 

RT3 ehk Tartu klubi on otsustanud hoolitseda selle eest, et Karolini kooli õuealal oleks üks õdus, samas funktsionaalne aiapaviljon, kus saaks läbi viia õppetegevusi aga ka varjuda vihma, tuule või päikse eest, kuid ometi värskes õhus viibida.

“Round Table on aastaid tegelenud heategevuslike algatustega nii klubide piirkondlikul kui ka kogu Eesti tasemel, Nii saame panustada ühiskonna toetamisse. Tartu klubi soovib siinses piirkonnas abistada just Karolini Kooli, sest meie silmis on tegemist ettevõtmisega, mis toob oodatud lahenduse paljudele peredele, kus kasvavad kõige suuremat tuge vajavad lapsed. Usume, et läbi kooli toetamise saame omakorda neid peresid toetada.”
Taavi Õun, RT3 president 2021-2022

Tartumaa omavalitsuste liit on ellu kutsunud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP), eesmärgiga toetada siinsete kogukondade arengut. Karolini Kool sai toetuse meetme „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ raames, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Tänu KOP programmile saime soetada kooliõuele kiikede komplekti, millest on kujunenud laste suur lemmik.

HUUM on sauna maailma innovaator, kes ühendab põlvkondade ülese kogemuse tänapäeva tehnoloogia viimase sõnaga. Mitmeid disainiauhindu võitnud põhjamaise disainiga elektri- ja puuküttekerised võimaldavad sauna kütta kiiresti ja lihtsalt mobiiliäpi vahendusel.

Koostöös Eesti Kunstiakadeemia tudengitega loodi 2012. aastal ainulaadse kujuga saunakeris – tuntust ja tunnustust pälvinud DROP ehk veetilk. Need erilised elektrikerised annavad tänu ümarale kujule, optimaalsele metallikasutusele ja suurele kivide mahutavusele puuküttekerisele sarnast mahedat leili.

HUUM otsustas Karolini Koolile kinkida õppetööks väga vajaliku interaktiivse klassitahvli. Tegemist on olulise töövahendiga, mida õpetaja ja õpilane koos kasutada saavad.

“HUUM on alati pidanud oluliseks toetada nõrgemaid ning märgata neid, kes abi vajavad. Kui kooli loomise plaanist kuulsime, uurisime kohe, milliste vahendite järele kõige suurem vajadus on ning kuidas me saame abiks olla.”
Siim Nellis, HUUMi asutaja ja juhatuse liige

Tank Indoor eesmärk on muuta klientide elu- ja tööruumid mugavaks ja funktsionaalseks. 

Erimõõdus mööblilahendusi on arendatud, disainitud, toodetud ja turustatud juba alates 2000 aastast nii Eestis kui ka Lätis, Soomes ja Rootsis. Tanki peamine erinevus võrreldes enamike mööblitootjatega seisneb selles, et pakutakse personaalseid lahendusi mitte valmistooteid. Kõik Tanki poolt pakutavad lahendused valmivad kliendi erisoovide alusel.

Tank Indoor lahendab Karolini Koolis suure väljakutse – saame lükanduste taha silma alt ära panna kõik õppe- ja teraapiavahendid, mida parajasti ei kasutata. Nii saavad õpilased paremini käsilolevale ülesandele keskenduda.

“AS Sunorek on oma 30-ne tegevusaasta jooksul toetanud erinevaid abivajajaid. Meie valdkonnaks on kodusisustus tooted- aknakatted ja garderoobilahendused. Kanname hoolt, et igal eestimaa inimesel oleks mõnus ja hubane kodu. Sellest lähtuvalt soovime, et igal lapsel oleks oma kodu või koht, kus ennast mõnusalt tunda. Meie soov on aidata eriti neid ühinguid/asutusi, mis on seotud lastega.”
Piret Grossthal, Tank müügijuht

Gustavsberg on Skandinaavia juhtivaid vannitoatoodete tootjaid ja kuulub sajaprotsendiliselt Saksa kontsernile Villeroy & Boch AG, olles seega üheks Euroopa suurimaks vannitoasisustuse tootjaks. Gustavsberg’il on vannitoatoodete valmistamisel pikad traditsioonid – esimesed tooted valmisid juba 1825. aastal. Juba asutamisest saadik on Gustavsbergi eesmärgiks olnud kvaliteetsed, ajatu disainiga, funktsionaalsed ja innovatiivsed lahendused. Ühtlasi peab Gustavsberg oma kohuseks arendada järjest efektiivsemaid ja veesäästlikumaid tooteid. 

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaal toetab Karolini Kooli ilusa, kvaliteetse ja nõuetele vastava sanitaartehnikaga nii inva- kui tavatualettidesse ning ka basseiniruumi duširuumi.

Mõni projekt lihtsalt on ”see õige”. Karolini Kooli projekt on erilise hingega, hooliv ja mõistev, suurt lugupidamist vääriv. Kui Gustavsberg vannitoa tooted teevad koolis õppivate eriliste laste ja nende pühendunud õpetajate-tugiisikute olmetoimetused veidigi lihtsamaks, mugavamaks, on meil sellest siiras rõõm.
Hele-Mall Laumets, Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaali juhataja

Tarmeko ettevõtted on tegelenud puidu töötlemise ning kõrgkvaliteetse mööbli tootmisega aastast 1947.

Kvaliteetse mööbli disainimine ja tootmine on alati olnud Tarmeko oluliseimate eesmärkide seas. Valmistatakse eritellimusel või enda valikusse kuuluvaid pehmemööbli disaintooteid ja vineerist painutatud detaile ja valmismööblit. 

Tarmeko toetab Karolini Kooli omatoodanguga. Tarmeko tootevalikusse kuulub väga erinevat mööblit. Karolini Kooli õnneks jääb suurtootjal mõnikord asju ka seisma. Nende hulgast saame endale sobivaid valida.

“Andmise rõõm on kõige suurem rõõm! Rõõmu jagamine on nakatav!”
Kelli Krause, TARMEKO Pehmemööbel OÜ/Tarmeko LPD OÜ juhatuse liige

GREEN IT on Eesti suurim kontori töökoha seadmete rendi ettevõte, kes haldab üle 80´000 seadme, teenindades riigi ametiasutusi, kohalike omavalitsuste asutusi ja suuremaid äriettevõtteid Eestis. Aktiivne koostöö toimub ka Lastekaitse Liiduga, kellele on projekti korras hangitud ca 1400 kasutatud sülearvutit. Oma teenuse osutamisel kasutatakse ainult tuntud ja kvaliteetsete tootjate seadmeid, mis võimaldab pikendada seadmete eluiga ning pakkuda suurepärast kasutuskogemust ka järgmistele seadme kasutajatele.

GREEN IT toetab Karolini Kooli sülearvutitega, mis lähevad õpetajate ja tugispetsialistide kasutusse.

“Karolini Kooli väärtused ja eesmärk on inspireerivad ning südantliigutavad, seepärast otsustasime toetada õpetajate töökeskkonda läbi töövahendite uuendamise. “
Erik Ellam, GreenIT tegevjuht

STACC on Eesti juhtiv masinõppe ja andmeteaduse ettevõte, mis arendab tehisintellekti lahendusi. STACCi andmeteadlased, -insenerid ja -analüütikud on enam kui 10 aasta jooksul aidanud oma klientidel tuvastada kümneid andmepõhiseid võimalusi oma äriprobleemide lahendamiseks.

STACC andis omalt poolt olulise panuse koolimaja kohandustöödesse.

Arvutitark on Eesti üks suurim sülearvutite ja nende juurde kuuluvate lisaseadmete müüja. Tootevalikust leiab parima kvaliteediga klaviatuure, hiiri, kõrvaklappe, võrguseadmeid ja palju muud. Oma 11 kauplusega üle Eesti ning e-poega oleme klientide jaoks alati olemas.

Arvutark peab heategevust ühelt poolt vastutuseks ühiskonna ees ning teisest küljest ka auasjaks. Arvutitarga jõulukink koostööpartneritele, klientidele ja sõpradele oli 2022. aastal väga eriline – see oli südamest tulnud heategu! Otsustati tuua rõõmu Karolini Kooli laste päevadesse ja teha teoks nende unistusi ning toetada eriliste laste õpetajaid nende töös!

“Arvutitarka sümpatiseeris Karolini Kooli perekondlik ühtehoidmine ja südamlikkus. Nagu “peredes“ ikka, on ka Arvutitargale kõige tähtsamaks perekondlikud väärtused. Oleme võtnud eesmärgiks ettevõtet edendada selliselt, et hoolime oma klientidest, inimestest ning ka kogukonnast ja ühiskonnast laiemalt. Aastate jooksul oleme ikka heategevusprojektides osalenud ja üldiselt on need alati lastega seotud olnud. Viimasel paaril aastal oleme pidanud loobuma koos olemisest, paljudest tähistamistest ning kingitustest, mis seda koosolemist ja südamesoojust on aidanud luua. Otsustasime, et loobumisel peab olema ka ilusam hind ja südamesoojusest me ei ole nõus loobuma. Seega ära jäetud jõulukingituste ja ürituste ressursiga soovisime teha head nii, et sellest kohe ja kellelegi konkreetselt kasu oleks ning parem hakkaks. Saatsime info annetuse kohta ka kõigile koostööpartneritele, suurematele klientidele ja oma ettevõtte töötajatele, ning tagasiside oli äärmiselt positiivne – mõned lausa kirjutasid pika ja liigutava kirja ning pidasid tegu äärmiselt südantsoojendavaks.”
Margus Koppel, Arvutitarga turundusjuht

AJ Grupile pandi alus 1975. aastal Rootsis. Aastatega on perefirma kasvanud globaalseks ettevõtteks, kuid eesmärk on läbi aastate püsinud sama: pakkuda õigeid tooteid õigete hindadega ning kogu terviklahendust ühest kohast. Eestis alustati tegevusega 1995. aastal. Mööblivalik, seadmed ja sisustuslahendused on kõik hoolikalt valitud selleks, et muuta tööl ja ka koolis käimine veelgi meeldivamaks. 

AJ Tooted toetas Karolini Kooli väga vajalike reguleeritava kõrgusega koolilaudadega, et meie õpilastel oleksid uute oskuste ja teadmiste omandamiseks mugavad võimalused.

Adamson Koolitus on 2016. aastast peamiselt haridustöötajate koolitamisele keskendunud täiendkoolitusettevõte. Adamson Koolituse koolitajad on oma erialade praktikud, kes teaduspõhisest õppest lähtudes jagavad oma teadmisi ja pikaajalisi kogemusi. Peamisteks koolitusvaldkondadeks on kasvavast nõudlusest lähtuvalt kaasav haridus ning laste ja noorte vaimne tervis. Ettevõtte klientideks on olnud üle 150 organisatsiooni ning koolitustel on käinud üle 25 000 osaleja. Adamson Koolitus arendab pidevalt pakutavaid koolitusi ning otsib kogenud praktikuid, kes jagaksid parimaid oskusi ning nõuandeid.

Adamson Koolitus kinkis Karolini Koolile mugavad õpilastoolid, et õppetöö käigus oleks lastele tagatud õige ja hästi toestatud istumisasend.

“Karolini Kooli otsustasime toetada kuna haridus on meie südameasi ning püüame kaasa aidata, et iga laps Eestis saaks oma vajadustele ning võimetele vastava hariduse. Meie jaoks on iga laps väärtuslik ning iga lastega töötav täiskasvanu teeb kõige tähtsamat tööd. Teame, et Karolini Kool on loodud suure südamega ning kooli juhid ja töötajad teevad hindamatut tööd meie kõigi heaks.”
Marko Adamson, Adamson Koolituse õpetajakoolituse arendusjuht

ALPA Kids loob koostöös koolide ja lasteaedadega kultuuripõhiseid digiõppemänge 3-8aastastele lastele. Rakenduses on juba üle 60 hariva minimängu ja iga kuu tuleb sisu juurde. Mäng on leitav nii Google Plays kui ka App Store’is. Haridusasutustele on olemas ka arvuti ja interaktiivse tahvli versioon. Mängud on lõimitud ekraaniväliste tegevustega, et laps harjutaks juba noorest peast ekraani tagant pause tegema. Samuti on hea õpitut kohe korrata seoses muu ümbritsevaga.

ALPA Kids loob Karolini Kooli õpilastele võimaluse omas tempos nii mängida kui õppida ja seeläbi ka digimaailmaga turvaliselt tutvust teha.

„Mõte pakkuda meie digiõppemänge Karolini Koolile tuli peale kõige suuremat tuge vajavate laste vanematelt tulnud positiivset tagasisidet ALPA mängudele. Oleme saanud rohkelt tänukirju, kuidas meie rakendus last mänguliselt arendab. ALPA mängudes on kõik võitjad, sest iga laps jõuab mängu lõpus rõõmustavate õhupallideni, aga lihtsalt oma tempos ja enda oskustele vastavas tasemes.“
Kelly Lilles ALPA Kids tegevjuht

MyFitness on kasvanud Eesti suurimaks spordiklubide ketiks, opereerides täna 18 spordiklubi üle Eesti: Tallinnas 13, Tartus 3, Narvas 1 ja Viljandis 1 klubi.

Meie klubides toimub üle 4 500 rühmatreeningu kuus ja valida saab rohkem kui 85 erineva stiili vahel, kus leidub sobilikke treeninguid nii algajatele, kogenenud treenijatele, lastele, noortele, eakatele ning esindatud on maailmas tuntuks saanud programmid nagu LesMills, Zumba, TRX, Body ART jpt.

MyFitnessi missioon on inspireerida, motiveerida ja toetada inimesi aktiivsele, tervislikumale ning paremale elustiilile läbi regulaarse liikumise.

“Otsus, miks Karolini Kooli toetame, on juba meie missiooni sisse kirjutatud – soovime, et aktiivne liikumine, hea füüsiline vorm ning parem elustiil oleks võimalik ja kättesaadav kõigile Eestimaa inimestele. Just seetõttu kasutasime rõõmuga tekkinud võimalust aidata Karolini kooli sportlike väikevahenditega, et kooli õpilased saaksid parimal võimalikul viisil oma füüsilisi võimeid arendada.”
Marika Mäsak, MyFitness Grupi turundusjuht

Bellfire on tegutsenud Põhjamaades juba aastast 2005. Nende disainerite loodud kvaliteetsed diivanid, voodid, tugitoolid ja tumbad kaunistavad interjööre Rootsis, Soomes, Norras, Islandil, Eestis, Lätis ja Venemaal. Skandinaavia-hõngulise mööbliga saab sisustada nii kodusid kui ka hotelle, büroohooneid, kinnisvaraarendusi, avalikke asutusi ja kontoreid.

Bellfire toetas Karolini Kooli ülimugava Dallas nurgadiivaniga, mis suure tõenäosusega hakkab paiknema koolimaja keskmes puhke- ja tegelusalal.

AS Tartu Ehitus on 1992. aastal asutatud ehitusettevõte, olles sellega üks Eesti esimestest ehitusjuhtimisele spetsialiseerunud ettevõtetest.

29. aastat on ettevõtte tegevusstrateegia nurgakiviks olnud keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele. Muu hulgas on ehitatud muuseume, kultuurikeskusi, teenindusasutusi, koole, tootmishooneid, korterelamuid ja ärikeskusi. Tartu Ehitus on saanud erilise tunnustuse ka muinsuskaitseliste hoonete restaureerimisel, olles korduvalt tõstetud esile Muinsuskaitseameti poolt.

Tartu Ehituse toel said Karolini Kooli tualetid ja basseiniruum kaetud suurepäraselt sobivate keraamiliste plaatidega.

“Sellise suunaga kooli lisandumine aitab väga paljusid lapsi ja lapsevanemaid. Seetõttu tervitasime võimalust algatuses kaasa lüüa!
Martin Mõistus, Tartu Ehitus AS müügijuht

Reinsalu Auto AS on Eesti kapitalil põhinev pereettevõte, mis tegeleb biomassi tootmise ja transpordiga. Ettevõtte 22 töötajat tegelevad bioenergia tootmisega puidu- ja saetööstuse jääkidest, samuti võsast ja raiejäätmetest peamiselt Lõuna-Eesti piirkonnas. Biomassi ehk haket, saepuru ja teisi biojäätmeid müüakse oma klientidele Valgas, Tartus, Tallinnas ja Narvas, kes toodavad sellest nii soojus- kui elektrienergiat.

Reinsalu Auto otsustas Karolini Koolile kinkida veel teisegi koduklassi õppetööks väga vajaliku interaktiivse tahvli. Tegemist on olulise töövahendiga, mida õpetaja ja õpilane koos kasutada saavad.

Paadi Pagari leiba, aga ka saia ning hooajati ka piparkooke küpsetatakse keset Võrumaa metsi Järvere külas Sõmerpalu vallas, mitte mõnes angaaris suurlinna külje all. Erinevalt suurtest tööstustest pätsitakse Paadi Pagaris põrandaleiba käsitsi. Mitte ükski tehas ei saa viilutada sooja leiba. Niisiis viibki Paadi Pagar lisaks vormileivale mõnesse Tartu kauplusesse ka sooja ja viilu­­ta­­mata Mardi ja Mihkli põrandaleiba.

Paadi Pagar hoolitseb selle eest, et Karolini Kooli eluõppe toas oleks olemas üks suur ja mõnud söögilaud toolidega, mille ümber koolipere teinekord koduklassist ka pisut suurema rühmaga saaks koguneda. Veel aitavad sooja südamega pagarid meid ka köögi väiketehnikaga, et saaksime koos õpilastega lihtsamaid toite valmistama õppida.

Lemmatu Marjatalu põldudel kasvavad õnnelikud maasikad ja usume, et head asjad juhtuvad nendega, kes söövad Lemmatu Marjatalu maasikaid. Tänu taimedele ja loodusele oleme õppinud märkama väikseid asju ja teame, et väikesed asjad algatavad elu suuri muutusi. Suvel leiab Lemmatust värsked saadused nagu maasikad, vaarikad, mustad sõstrad ja herned. Aastaringselt on võimalik maiustada sügavkülmutatud maasikate ja külmkuivatatud maasikatega.

“Head saadused kasvavad õnnelikel taimedel, taimed on õnnelikud kui nende eest kantakse hoolt ja nende kasvukeskkond on mitmekesine ning ideaalilähedane. Nii ka inimestel. Karolini Kool on meie jaoks kogukonna ettevõtmine. Kogukond on grupp inimesi, kes on otsustanud koos kasvada ja üksteist toetada parema tuleviku jaoks. Meie jaoks on oluline toetada Karolini Kooli kooliaeda viljapuude ja marjapõõsaste soetamisel, et lapsed saaksid nautida looduse rohelust ja tunda rõõmu andidest ja selle ilust, mida elurikkus meile pakub.”
Kärt Karhunen, Lemmatu Marjatalu perenaine ja juhatuse liige

minutuba.ee

Minu Tuba e-pood müüb skandinaavialikus stiilis lastetoa tooteid ning maailma parimat teed, sest mis võiks olla parem kui võtta üks suur tass teed, mõlgutada mõtteid erinevatel sisustussaitidel ja lasta loomeprotsessidel kujuneda. Kõik tooted on valitud erinevate Euroopa riikide disainerite loomingust ning sobituvad omavahel hästi kokku, luues rahuliku üldmuljega keskkonna, mis on meie meelest tänases kirevate mänguasjadega maailmas eriti oluline.

“Mina ise olen Ladies Circle Eesti asepresident 2021/2022 ning 2022/2023 LCE president. Karolini kool on meie liikumises 2-aastaseks heategevus projektiks, mida ühiselt toetame. Minu südame võitis kooli loomise projekt juba kevadel, kui see meie liikumises ühe nominendina esitati, sügisel Karolini koolis külas käies sain aga eriti hästi aru, kui oluline selline kool on ning kui südamega on võimalik ühte projekti vedada. Loodan väga, et Minu Tuba suudab kooli ruumidesse hubasust ja soojust veelgi juurde anda.
Pille Pets, Minu Tuba OÜ juhatuse liige

Hemden on Eesti esimene järelturule spetsialiseerunud kinnisvarabüroo. Järelturul on kontrollitud kvaliteediga kinnisvara, laiem valik ja taskukohased hinnad. Hemden pakub valmis kodusid, mis on päriselt olemas ja kuhu saab ennast kohe sisse sättida. Nõu ja jõuga ollakse toeks igaühele, kes plaanib järelturult kinnisvara osta, müüa või üürida. Seda alates esimesest kontaktist kuni sissekolimiseni ja sealt edasi.

Hemden kinnisvarabüroo kingib Karolini Koolile dataprojektori, mille abil saame tunnetustoas lastele rahustavaid või meeleolu loovaid vaateid kuvada.

“Karolini Kooli toetamine on nii õige tegu, sest sedasi saame aidata just neid – lapsi ja nende vanemaid – kes seda enim vajavad. Selle kooli loomine on lihtsalt nii tohutult üllas ja südantliigutav tegu ja meil on hea meel, et saame oma panuse anda.”
Marju Kiisla, Hemden Kinnisvara OÜ büroojuht

2011. aasta oktoobris asutatud MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool on koolipidajaks lasteaed-põhikoolile, mis tegutseb Tartus (Peetri Kool, al 2013) ja Põlvas (Jakobi Kool, al 2019). Lisaks kuulub koolipidajale Tartu Peetri Huvikool (al 2018). Tegutseb eelkool ja üha laienev koduõppe suund. Kümne aasta jooksul on TLPK kasvanud erinevate väljunditega hariduskogukonnaks, kelle tugevus on just mitmekesisus. Ka uus, toimetuleku- ja hooldusõppe kogupäevakool – Karolini Kool, mis alustab õppetööga 2022. aasta sügisel, täidab selles oma osa.

“Võimekus pakkuda tugiteenuseid ja toetada iga last hariduse omandamisel just talle vajalikul moel on olnud TLPK oluline ülesanne. Nii sündis ka Karolini Kooli asutamisotsus selle eestvedajate soovist arendada parem koolikeskkond toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele. 
Meil on aastaid olnud kombeks teha jõulude ajal ühiselt suurem heategu ning tänavu otsustas juhtkond kutsuda TLPK hariduskogukonna liikmeid üles toetama meie uue õpesuuna – Karolini Kooli eluõppe toa sisustamist. Nende õpilaste jaoks on ju kõik igapäevatoimetused parajaks väljakutseks ja eluõppe tuba annab hea võimaluse neid toimetusi veel ja veel harjutada.”
Tarvo Siilaberg, TLPK direktor, MTÜ TLPK juhatuse liige

Paar Trükikoda on juba ligi 30 aastat tegutsenud keskkonnasõbralik ja väga heale kvaliteedile orienteeritud trükikoda. Uusima trükitehnikaga valmivad raamatud ja brošüürid (nii pehme- kui ka kõvakaanelised), reklaamtrükised (voldikud, flaierid jne), spiraalköites trükised, kalendrid, ajakirjad, ajalehed ja plakatid. Asjatundlik meeskond jagab lahket nõu ja abistab ka kujundamisega.

Paar Trükikoda toetab Karolini kooli info- ja turundusmaterjalide tootmisega. Keskkonnasõbralikku joont hoides prindime trükiseid mõistagi nii palju kui tarvis ent nii vähe kui võimalik.

Kui Karolini Kooli esimesele õppeaastale eelnenud suvi möödus koolimaja kohandamise ja sisustamise tähe all, siis suvi enne teist õppeaastat kuulub meie õuealale! Taaskord tänu suurele hulgale headele hooandjatele õnnestus meil koguda 7860 eurot õuesõppepaviljoni ehitamiseks!

Oleme äraütlemata tänulikud kõikidele heategijatele ja Hooandja keskkonnale!

Aet Urbas
Aili Veider
Andrus Sipsaka
Andrus Valma
Anely Pedai
Anna-Liisa Leppik
Anti Saar
Anu Pedosk
Ave Raja
Birgit Kägu
Diana Timberg
Diana Vuks
Eilika Tsaro
Ene Uibo
Ester Kroon
Evelin Kõrgvel
Hedi Hellenurm-Sepp
Indrek Brifk
Indrek Mustimets
Indrek Saar
Indrek Salk
Inga Springe
Inna Dolgova
Iti Ingris-Sei
Jaanika Taru
Jaanus Rooba
Juhan Aasaru
Kadi Põder
Kadi Toomi
Kadri Käärde
Kadri Sults
Kairit Peedimaa
Kaja Oras
Karin Kaljuste
Katre Kaseleht
Kätrin Hanson
Kerli Kõue
Kersti Neufeld
Kersti Sikk
Kristel Maltis
Kristi Kuningas
Külvi teder
Laureana Telk
Lia Kravik
Liina Laul
Liisi Reemets
Maarja-Liisa Vahi
Maive Mõttus
Margit Metsla-Rebane
Mari Loit
Marika Saar
Marilin Ilp
Marite Uibo
Marju Kiisla
Marko Kutsar
Meelis Burget
Meelis Viiding
Merlin Kulpsoo
Merlin Salu
Monika Adamson
Õilme Saks
Pille Tsopp-Pagan
Piret Küttis
Priit Puusepp
Raimu Hanson
Raina Sarv
Rauno Kurg
Reesi Sild
Reesi Valge
Reet Kasekamp
Reti Maria Vahtrik
Riho Kinks
Rille Kelner
Sandra Timpmann
Silja Nellis
Silver Priimäe
Sirli Tamm
Svetlana Reinmets
Taavi Õun
Tarmo Lamp
Tiia Grellier
Tiit Liias
Tiiu Asper
Tormis Hoffmann
Triin Arjus
Triin Roo
Triinu Plumer
Vallo Pensa

Karolini Kooli tiim, õpilased ja nende pered on ääretult tänulikud ja õnnelikud, et koolimaja välisukse väljavahetamise projekt Hooandja platvormil nii edukalt kulges ning eesmärgi ja enamgi veel saavutas! Toetajate abil kogunes 10540 eurot!

Suur suur aitäh kõikidele suure südamega hooandjatele! 🙂

Aldabra OÜ
Andrus Allik
Anely Pedai
Anna Laaneväli
Anna-Liisa Leppik
Anne-Mai Runno
Anneli Salminen
Auli Kõnnussaar
Ave Hüüs
Dina Sõritsa
Eerik Muuli
Egert Väljur
Egon Taru
Elo Tiivel
Ester Kroon
Ester Lokko
Helina Sklave
Inna Dolgova
Ivika Puusepp
Jaana Daniel
Janek Kirjutaja
Janne Jerlakas
Johanna Sild
Juhan Aasaru
Kädi Kuhlap
Kadi Mölder
Kadri Sults
Kairi Nael
Kaja Oras
Karmen Paavel
Kärt Karhunen
Kati Methusalem
Katrin Kuldma
Katrin Punga
Kethe Koch
Kristel Kiisla
Kristel Panksep
Kristiina Tagel
Kristiina Tui
Kristina Tõnismäe
Külvi Teder
Laura Altin
Laura Salumets-Tutt
Lauri Antalainen
Liis Juust
Liisi Alas
Maarja Kargaja
Maarja Müür
Maarja Värv
Maj-Annika Tammisto
Marge Tänava
Marika Evert
Marika Saar
Mariliis Saat
Marit Puusepp
Marite Uibo
Marju Kiisla
Marko Adamson
Marko Nõu
Merle Purre
Merlin Salu
Monika Õun
Nele Põldver
Nele Suisalu
Õilme Saks
Piret Kool
Piret Normet
Priit Puusepp
Raili Viitak
Rainer Michelson
Raul Muser
Reelia Jõgisu
Renar Tupits
Riho Raave
Riin Rikas
Riina Tõgen
Rilvest OÜ
Signe Kivi
Sigrid Saal
Siim Sikkut
Siret Kiik
Sirli Tamm
Sulev Reisberg
Svetlana Reinmets
Taavi Õun
Tarvo Apsalon
Tarvo Peterson
Tiia Laul
Tiina Mesila
Tiina Sagur
Triin Kukk
Triin Põdersoo
Triinu Pääsik
Veiko Voolaid
Veronika Tsiruljova
Viivika Eljand-Kärp
Viktoria Tamm
Viljar Saarloo