KAROLINI KOOLI TOETAJALE

Karolini Kooli toetusfond

Inspireerituna 7-aastase Karolini ja tema perekonna loost ning kogukonna soovist avame 1. septembril 2022. aastal Karolini kooli hariduslike erivajadustega õpilastele. Kool asub toimetama kogupäevakoolina.

Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda integreeritud sotsiaal-hariduslikku tervikteenust. See tähendab, et soovime tuua vajalikud tugi- ja rehabilitatsiooniteenused kooli – lapse peamisse viibimiskohta, tagades nõnda järjepidevuse ja stabiilsuse. See aga tähendab suuremaid kulutusi nii lisapersonali värbamiseks, hoolikalt kohandatud keskkonna kujundamiseks kui ka spetsiaasete abi- ja teraapiavahendite soetamiseks.

Karolini Kooli rajamise toetuseks on võimalik annetada
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE692200221076112769
Selgitus: Annetus Karolini Kooli heaks

Annetustena on oodatud ka füüsilised vahendid. Võtame suure tänutundega vastu kõike, mille abil kooli keskkond laste igakülgset arengut toetavaks aga ka hubaseks muuta.