VANEMATEKOGU

Vanematekogu asutati 2016. aasta jaanuaris TLPK põhikooli lapsevanemate poolt.

Tegevuseesmärkidena määratleb vanematekogu järgmist: positiivse märkamine koolitöös ja sellele reageerimine, õpetajate tunnustamine, probleemide märkamine ja neile reageerimine, lahenduste leidmine koolielu puudutavates küsimustes, head algatused, koolivälise tegevuse jaoks täiendavate võimaluste otsimine, koolikorralduslike küsimuste aruteludes osalemine, (parendus)ettepanekute tegemine, ettepanekute tegemine koolituste korraldamiseks, positiivse meediakajastuse pälvimine.

Vanematekogu esindajad

Anna-Liisa Leppik – leppik.annaliisa@gmail.com

Kert Astel – kerttyri@yahoo.com