VANEMATEKOGU

Jaanuaris 2016 asutati Peetri kooli põhikooli lapsevanemate poolt vanematekogu.

Oma esmaste eesmärkidena määratles vanematekogu järgmist: positiivse märkamine koolitöös ja sellele reageerimine, õpetajate tunnustamine, probleemide märkamine ja neile reageerimine, lahenduste leidmine koolielu puudutavates küsimustes, head algatused, koolivälise tegevuse jaoks täiendavate võimaluste otsimine, koolikorralduslike küsimuste aruteludes osalemine, (parendus)ettepanekute tegemine, ettepanekute tegemine koolituste korraldamiseks, positiivse meediakajastuse pälvimine.

VANEMATEKOGU ESINDAJAD:

Anneli Roose – anneliroose@gmail.com

Kert Astel – kerttyri@yahoo.com