TÖÖPAKKUMISED

Võtame tööle lasteaiaõpetaja (1,0), tööle asumine jaanurist 2018.

Sobilik on kandidaat, kes:

· omab kogemusi lastega töös ja väärtustab alushariduse valdkonda,

· hindab ja elab kristlike väärtuste järgi,

· tunneb/hindab lasteaia õppekavas olevaid pedagoogilisi põhimõtteid ja lapse arengust lähtuvat õpikäsitlust, sh waldorfpedagoogilist metoodikat,

· julgeb laulda, mõnda pilli mängida (või on nõus õppima),

· on liikuv, hea vaimse ja füüsilise tervisega (tasakaalus inimene),

· oskab/teeb käsitööd või on valmis seda õppima (viltimine, õmblemine, kudumine, heegeldamine, puutöö, savitöö),

· armastab loodust, taimi ja aiatöid (õuetöid), matkamist (lastega),

· on rõõmsameelne, loov, innustunud, tähelepanelik (märkab laste vajadusi ja reageerib kiiresti/adekvaatselt), vastutustundlik ja väga hea koostöövõimega,

· tahab olla lastele igakülgselt matkimisväärseks eeskujuks,

· suudab ennast alati kehtestada ja seada kindlaid piire lapsi austavalt ning nende arengutaset arvestavalt.

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri (sh pedagoogilised vaated, õpikäsitlus) ja küsimused saata 15. detsembriks 2017 e-aadressile: kylvi@luterlik.edu.ee