TÖÖPAKKUMISED

Tartu Luterliku Peetri Kooli töösisekorraeeskiri

Kutsume TLPK lasteaeda (Roosi 1) tööle kogenud ja kvalifitseeritud lasteaiaõpetaja. Tööle asumise aeg on 10. augustist 2020 või kokkuleppel.

Sobilik on kandidaat, kes:
• omab kogemusi lastega töös ja väärtustab alushariduse valdkonda,
• suudab ennast alati kehtestada ja seada kindlaid piire lapsi austavalt ning nende arengutaset arvestavalt,
• hindab ja elab kristlike väärtuste järgi,
• tunneb/hindab lasteaia õppekavas olevaid pedagoogilisi põhimõtteid ja lapse arengust lähtuvat õpikäsitlust, sh Waldorfi pedagoogilist metoodikat,
• omab teadmisi ja kogemusi töös erivajadustega lastega,
• julgeb laulda, mõnda pilli mängida (või on nõus õppima),
• on liikuv, hea vaimse ja füüsilise tervisega,
• oskab käsitööd või on valmis seda õppima (nt viltimine, õmblemine, heegeldamine, puutöö, savitöö),
• armastab loodust, taimi ja aiatöid (õuetöid), matkamist (lastega),
• on rõõmsameelne, loov, innustunud, tähelepanelik (märkab laste vajadusi ja reageerib kiiresti/adekvaatselt), vastutustundlik ja väga hea koostöövõimega,
• tahab olla lastele igakülgselt matkimisväärseks eeskujuks,
• vastab kvalifikatsioonile.

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri (sh pedagooglised põhimõtted, õpikäsitlus) ja küsimused saata 3. augustiks 2020 a e-aadressile: kylvi@luterlik.edu.ee