ÕPILASESINDUS

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Peetri kooli esimene õpilasesindus valiti septembris 2016. Selle moodutavad 4. klassi õpilased Eva-Maria Vaikmäe (president), Adeliine Lail ja Robyn Artis Saar.