NÕUKOGU

Tarvo Siilaberg Direktor tarvo@luterlik.edu.ee
Külvi Teder Õppealajuhataja kylvi@luterlik.edu.ee
Kadri Käärde Lasteaia pedagoogide
esindaja Punga 2 majast
kadrik@luterlik.edu.ee
Kadri Seil Lasteaia pedagoogide
esindaja Roosi 1 majast
kadri@luterlik.edu.ee
Getter-Kadi Kaldma Lasteaia pedagoogide
esindaja Kroonuaia 66a majast
getter-kadi@luterlik.edu.ee
Ave Gill Kooli pedagoogide
esindaja I kooliastmest
ave@luterlik.edu.ee
Evelin Schapel Kooli pedagoogide
esindaja II kooliastmest
evelin@luterlik.edu.ee
Annely Kruusa Lasteaia lapsevanemate
esindaja Roos 1 majast
annely@artium.ee
Juhan Aasaru Lasteaia lapsevanemate
esindaja Punga 2 majast
aasaru@gmail.com
Martti Tamm Lasteaia lapsevanemate
esindaja Kroonuaia 66a majast
martti.tamm@gmail.com
Anna-Liisa Leppik Kooli lapsevanemate
esindaja I kooliastmest
leppik.annaliisa@gmail.com
Tarmo Lamp Kooli lapsevanemate
esindaja II kooliastmest
quadspades@gmail.com
Kert Astel Kooli vanematekogu esindaja kerttyri@yahoo.com
Viivika Padar Mittepedagoogiliste töötajate esindaja viivika@luterlik.edu.ee
Triin Käpp Pidaja juhatuse esindaja triin@luterlik.edu.ee
Ants Tooming EELK Tartu Peetri koguduse
juhatuse esindaja
antstooming@gmail.com
Juhani Jaeger EELK esindaja juhani.jaeger@jaanikirik.ee