NÕUKOGU

Tarvo Siilaberg Direktor tarvo@luterlik.edu.ee
Külvi Teder Õppealajuhataja kylvi@luterlik.edu.ee
Külliki Kook Lasteaia pedagoogide
esindaja Punga 2 majast
kylliki@luterlik.edu.ee
Kadri Seil Lasteaia pedagoogide
esindaja Roosi 1 majast
kadri@luterlik.edu.ee
Getter-Kadi Valter Lasteaia pedagoogide
esindaja Kroonuaia 66a majast
getter-kadi@luterlik.edu.ee
Katrin Karpson Lasteaia pedagoogide
esindaja Põlva Jakobi rühmast
katrin.karpson@jakobikool.ee
Ave Gill Kooli pedagoogide
esindaja Tartu I kooliastmest
ave@luterlik.edu.ee
Anar Ruubel Kooli pedagoogide
esindaja Põlva I kooliastmest
anar.ruubel@jakobikool.ee
Evelin Schapel Kooli pedagoogide
esindaja Tartu II kooliastmest
evelin@luterlik.edu.ee
Tiina Vasser Kooli pedagoogide
esindaja Põlva II kooliastmest
tiina.vasser@jakobikool.ee
Liisi Röömel Kooli pedagoogide
esindaja Tartu III kooliastmest
liisi@luterlik.edu.ee
Kadi Künnapuu Koduõppe suuna pedagoogide esindaja koduope@luterlik.edu.ee
Livia Veskimäe Lasteaia lapsevanemate
esindaja Roosi 1 majast
livia.veskimae@gmail.com
Juhan Aasaru Lasteaia lapsevanemate
esindaja Punga 2 majast
aasaru@gmail.com
Kairi Palo Lasteaia lapsevanemate
esindaja Põlva Jakobi rühmast
kairi.palo@gmail.com
Siim Sutrop Lasteaia lapsevanemate
esindaja Kroonuaia 66a majast
siim.sutrop@gmail.com
Anna-Liisa Leppik Kooli lapsevanemate
esindaja Tartu I kooliastmest
leppik.annaliisa@gmail.com
Rane Viks Kooli lapsevanemate
esindaja Põlva I kooliastmest
raneviks88@gmail.com
Hedi Hellenurm-Sepp Kooli lapsevanemate
esindaja Tartu II kooliastmest
hedi.sepp@gmail.com
Margit Vaikmäe Kooli lapsevanemate
esindaja Tartu III kooliastmest
margit.vaikmae@gmail.com
Marika Hütt Koduõppe suuna lapsevanemate esindaja marikahytt@gmail.com
Silvi Švedko Kooli vanematekogu esindaja silvi.svedko@gmail.com
Mittepedagoogiliste töötajate esindaja
Õilme Saks Pidaja juhatuse esindaja oilmesaks@gmail.com
Ants Tooming EELK Tartu Peetri koguduse
juhatuse esindaja
antstooming@gmail.com
Toomas Nigola EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse sindaja toomas.nigola@eelk.ee
Juhani Jaeger EELK esindaja juhani.jaeger@jaanikirik.ee
Külli Lust Tegutsemiskoha kohaliku omavalitsuse esindaja Tartust kylli.lust@gmail.com
Ülle Saar Tegutsemiskoha kohaliku omavalitsuse esindaja Põlvast ulle.saar@polva.ee