KOOL

Tarvo Siilaberg Direktor tarvo@luterlik.edu.ee
5348 7681
Külvi Teder Õppealajuhataja kylvi@luterlik.edu.ee
Maris Meus Arendusjuht maris@luterlik.edu.ee
Ave Gill Klassiõpetaja, 2. klass ave@luterlik.edu.ee
Merle Adson Klassiõpetaja, 1. klass merle@luterlik.edu.ee
Õnne Ints Klassiõpetaja, 3. klass onne@luterlik.edu.ee
Kathriin Karus Eesti keele õpetaja (lapsehoolduspuhkusel) kathriin@luterlik.edu.ee 
Liina Raudvassar Usuõpetuse õpetaja, I kooliaste liina@luterlik.edu.ee
Helen Tammeleht Saksa keele õpetaja, 5. klassi juhataja helen@luterlik.edu.ee
Evelin Schapel  Inglise keele ja eesti keele õpetaja, 4. klassi juhataja evelin@luterlik.edu.ee
Tuuli Hiiesalu Meedia- ja suhtlemisõpetuse, ajaloo ja inimeseõpetuse õpetaja tuuli@luterlik.edu.ee
Triinu-Kristi Kinks Kehalise kasvatuse õpetaja triinu-kristi@luterlik.edu.ee
Airi Gailit Kunsti- ja käsitöö õpetaja airi@luterlik.edu.ee
Maili Petersen Loodusõpetuse õpetaja mailip@luterlik.edu.ee
Mari Tooming Koorijuht mari@luterlik.edu.ee
Eleri Soidla Usuõpetuse õpetaja, II kooliaste eleri@luterlik.edu.ee
Liisi Röömel Matemaatika õpetaja liisi@luterlik.edu.ee
Laine Lilleoja Õpiabirühma õpetaja laine@luterlik.edu.ee
Anneli Maiste Pikapäevarühma juhendaja annelymaiste@gmail.com
Triin Käpp Kaplan, hingehoidja triin@luterlik.edu.ee
Kairi Kuusik Raamatupidaja kairi@luterlik.edu.ee
Viivika Padar Majandusjuhataja (töökeskkonaspetsialist) viivika@luterlik.edu.ee