KAPLAN

Kooli kaplani peamiseks eesmärgiks on kooli ja lasteaia kui tervikliku kogukonna vaimulik teenimine. Töö jaguneb üldiseks teenimiseks ning tööks erinevate sihtgruppidega, kelleks on lapsed, vanemad ja töötajad. Kaplan korraldab kooli ja lasteaia liturgilisi teenimist ning jagab hingehoidlikku abi.

Kõigil kooliga seotud inimestel on õigus vaimuliku toele ja nõule.

Peetri kooli kaplaniks on Triin Käpp –  triin@luterlik.edu.ee; Kaplan on koolimajas esmaspäeval ja kolmapäeval 08.30-11.30.

EELK Tartu Peetri koguduse õpetajaks on Ants Tooming – ants.tooming@eelk.ee