REGISTREERIMINE, ÕPPEMAKS JA SOODUSTUSED

Registreerimine huviringidesse avatakse ARNO keskkonnas hiljemalt 21. augustil!

REGISTREERIMINE toimub ARNO keskkonnas (Huvitegevus -> Tartu Peetri Huvikool -> vali sobiv huviring -> huviringi taotlus) kuniks kohti jagub. RINGIST LOOBUMINE toimub samuti ARNO keskkonnas (huviringist loobumise taotlus).

Huviringide tunniplaanis on välja toodud kuutasu. Kõikidele, kes Tartu (või muu elukoha KOVi) portaalis Spoku kinnitavad huviringis osalemise 1. või 2. eelistusena hiljemalt õppeaasta 1. novembriks, kehtib soodustus 20%. Septembri- ja oktoobrikuu arvete osas tehakse vajadusel tasaarveldus novembrikuu arvel.


  • Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arve alusel.
  • Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.
  • Kui tund jääb ära huvikoolist tingituna (õpetaja puudumine, koolisündmus vms), siis tehakse tunnitasu arvelt tasaarveldus järgmise kuu arvel.
  • Huvikoolil on õigus määrata ringijuhendaja puudumisel talle asendaja.

NB!
Kontrolli, kas oled ARNOs huviringi taotluse ja lepingu kinnitanud!
Kui grupp on täitunud, kinnitame omalt poolt taotluse. Kui on märge “Menetletud”, on kõik korras ja laps ringis kirjas! 
Kui on märge “Ootab asutuse poolset kinnitamist”, siis ootame veel mõne õpilase liitumist, et grupp avada.
Kui ARNOs on märge “Ootel”, siis on laps ootejärjekorras ja saab koha siis, kui mõni laps ees loobub. Anname sellest märku.