OLULINE INFO JA KKK

  1. Tartu Peetri Huvikool (edaspidi huvikool) on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (edaspidi pidaja) hallatav erahuvikool.
  2. Kooli õppetöö alusdokumentideks on kooli õppekavad, mis on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis ja tegevuskavad.
  3. Kooli õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja vaheaegadest, lähtudes riiklikult kehtestatud vaheaegadest. Õppetöö kestab septembri algusest mai lõpuni.
  4. Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt huviringide tunniplaanile, millest teavitatakse hiljemalt septembri alguses.
  5. Tunniplaan ja sellega seotud muudatused avalikustatakse kooli kodulehel. Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi ringijuhendaja või huvikooli õppesuunajuht Stuudiumi ringipäeviku kaudu.
  6. Õpe toimub tunniplaani alusel 45-90-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena. Lasteaialaste ringitunnid on üldjuhul 45-60-minutilised.
  7. Kui lapsevanem loobub õppekohast hiljemalt kuu 20. kuupäevaks, tuleb tasuda jooksva kuu osalustasu. Kui lapsevanem loobub õppekohast pärast 20. kuupäeva, tuleb tasuda lisaks ka järgmise kuu tasu.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas Tartu Peetri Huvikooliga saavad liituda lapsed väljaspoolt kogukonda?
Tartu Peetri Huvikooli ringidesse on oodatud kõik huvilised sõltumata koolist või elukohast! Lasteaialastele mõeldud ringidesse ootame ainult Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia lapsi.

Minu laps puudus mitmest tunnist, miks tuli arve täies ulatuses?
Kuutasu ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides. Soodustusi arvel teeme vaid siis, kui tund on ärajäänud õpetaja puudumise, koolisündmuse või muu sellisel huvikoolist tingitud põhjusel.

Millal selgub Tartu Peetri Huvikooli tunniplaan?
Tunniplaani avalikustame üldjuhul juunikuu lõpuks. Siiski palume arvestada, et info võib täieneda ja huviringe võib lisanduda veel kahel korral aastas – augustis ja jaanuaris.

Millal algab registreerimine Tartu Peetri Huvikooli huviringidesse?
Registreerimine huviringidesse algab hiljemalt 21. augustil 2024.