HUVITEGEVUS

UUS 2018/2019 Riigikaitse

Veebruarist lisandus huvikooli tunniplaani riigikaitse huviring.

Riigikaitse huviring annab nii ajalooteadmisi kui matkatarkusi, õpetab ellujäämise põhitõdesid, ohtutuse tagamist ning arendab distsipliini ja vastutustunnet. Nii teoreetiliselt kui praktiliselt käsitletakse teemasid nagu Eesti sõjajalugu ja riigikaitse, sümboolika ja traditsioonid, kaitseväeteenistus, topograafia ja orienteerumine, esmaabi. jne. Osa tunde viiakse läbi väljaspool kooli ekskursioonidena muuseumis, ülesannetena linnamaastikul ja katsetena looduses.

Juhendaja: veebel Aare Nõmm (Kaitseliit, Tallinna malev, tankitõrjeraketirühm), ühtlasi TLPK lapsevanem.

Grupp: Osalema on oodatud kõik õpilased. Sel poolaastal avame ühise pilootgrupi, järgmisel õppeaastal võib osalemishuvist lähtuvalt moodustada ka noorema ja vanema rühma.

Kuutasu: 5 eur

 

UUS 2018/2019 Lugemisseiklus 

Lugemisseikluse huviringis toimuvad tegevused on seotud mänguga “Laps, kes leidis oma nime”, mille kohta on rohkem infot siin: https://logopeedkadi.wordpress.com/lugemisseiklus/
Mängides, meisterdades ja maiustades saavad selgeks tähed, lugemine, jutustamine. Mängime lauamängu, uurime vee saladusi, teeme etendust.

Juhendaja: Kadi Künnapuu (TLPK koduõppe koordinaator ja lapsevanem, logopeed-eripedagoog)

Grupp: 1.-2. klassi õpilased ja koolieelikud

Osalustasu: 15 eur/kord

Info ja registreerimine logopeedkadi@gmail.com.

 

UUS 2018/2019 Robootika

Robootikaringi programm on koostatud spetsiaalselt Peetri kooli vajadusi silmas pidades. See sisaldab toimetamist järgmiste robootika lahendustega (Bee-Bot, Ozobot, WeDO Lego Education, Dash*), mis on loodud spetsiaalselt arendamaks laste tehnikaalast huvi. Alustame esmasest sissejuhatusest IKT valdkonda ning hakkame kohe tegema meeskonnatööd ja tegelema eneseväljendusoskuse arendamisega läbi kreatiivsuse. Igas ringitunnis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega, juhendaja suunamisel, valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet. Kindlasti saab ringis kokkupuute ja töökogemuse WeDo graafilise programmeerimisse keskkonnaga. Juhendaja ja seadmete tutvustused leiad meie kodulehelt www.nutimik.ee.  Vt täpsemalt robootikaringi ainekavast.

NB! Esimesse ringitundi (05.09) on oodatud kõik lapsevanemad vaatama ja kuulama ning osalema koos lastega. Tutvustame ringiprogrammi, töökorraldust ja FLL Jr. võistlust ja kõiki hariduslikke roboteid, mida õppeaasta jooksul ringitöös kasutame.

Juhendaja: Kerli Mikk (info@nutimik.ee)

Grupid: 1.-2. kl (kord nädalas, 60 min), 3.-6. kl (kord nädalas, 90 min).

Kuutasu: 1.-2. kl 23 eur, 3.-4. kl 30 eur, 5.-6. kl 33 eur.

 

UUS 2018/2019 Esmaabi ja traumaennetus

Esmaabiring annab õpilastele praktilised teadmiseks oskused, kuidas käituda ohuolukorras ning reageerida erinevatele vigastustele ning terviseriketele. Ringijuhendaja on esmaabi koolituse instruktor.

NB! Ring alustab septembri II nädalal.

Juhendaja: Viivika Padar (viivika@luterlik.edu.ee)

Grupp: 4.-6. kl  (kord kuus, 60 min)

Kuutasu: 10 eur

 

UUS 2018/2019 Bridž

Bridž on EOK poolt tunnustatud mõttesport, mille mänguvahendiks on tavaline kaardipakk. Ühest küljest on tegemist meeldiva ajaviitega, mis aitab arendada sotsiaalseid oskusi ja koostöövõimet, teisalt aga treenib mõtlemisviise. Loogika kasutamine, mustrite märkamine, kontsentreerumisvõime ja planeerimisoskus tulevad kasuks paljudel elualadel. Huviringi eesmärgiks on õpetada selgeks mängu algtõed ja liikuda edasi vastavalt juba õpilaste enda huvidele. Soovi korral on suhteliselt kiiresti võimalus osaleda ka Eestis ning Lätis toimuvatel turniiridel.

Juhendaja: Meelis Kuldkepp (mell321@gmail.com )

Grupp: 3.-6. kl (kord nädalas, 90 min)

Kuutasu: 25 eur

 

UUS 2018/2019 Mõttemängud ja male

Mõttemängude ringis mängitakse erinevaid lauamänge. Suures osas jagunevad mõttemängud avatud
informatsiooniga ja peidetud informatsiooniga mängudeks. Avatud informatsiooniga mängudes on kõigile mängijatele vastaste nuppude või muude mänguvahendite paiknemine näha ja need mängud arendavad eelkõige kombineerimise ja arvutamise oskust. Peidetud informatsiooniga mängudes sõltub edu osaliselt ka sellest, mis numbri sa täringul veeretad, mis ülesande saad või mis klotsi/kaardi pead mänguväljale asetama. Need mängud arendavad tõenäosuste arvutamise, teistega kokkulepete sõlmimise ja mõistlike riskide võtmise oskust. Suurem osa lauamängudest õpetab ressursse haldama ja neid optimaalselt kasutama, et soovitud eesmärk saavutada. Võib öelda, et lauamängud on eluliste olukordade simulatsioonid, mis lisaks harivale aspektile on ka lõbusad.

Male parandab mälu ning aitab kaasa strateegilisele mõtlemisele. Õpitakse tundma malelauda, malendeid, malekäike (algajad). Tutvutakse avanguteooriatega, harjutatakse keskmängu strateegiat ja lõppmängu tehnikat. Lahendatakse maleülesandeid ja osaletakse maleturniiridel.

Juhendaja: Meelis Kuldkepp (mell321@gmail.com )

Grupid: 1.-2. kl (kord nädalas, 45 min), 3.-6. kl (kord nädalas, 45 min)

Kuutasu: 15 eur

 

Liiklus

Ringi eesmärgiks on anda lapsele teadmised ja oskusi iseseisvaks liiklemiseks jalgrattaga ning liiklusohutusest. Septembris toimuvad tutvustavad praktilised sõidutunnid. Veebruarist aprillini toimuvad teooriatunnid (kord nädalas), mais sõidutunnid ning juuni alguses eksam. Liiklusringi oodatakse 3.-6. klassi õpilasi, kes on vähemalt 10 aastased või saavad ringi lõppedes kümneseks ja neil on potentsiaalne huvi saada jalgratta juhiluba. jalgratta juhiluba saavad taotleda ainult need lapsed, kes on eelnevalt liiklusringi läbinud.

Juhiloa saamiseks peab laps olema vähemalt 10-aastane. Lastele antakse teadmisi ja oskusi ka jalgratta hoolduse ning remontimise kohta.

NB! Ring alustab septembri II nädalal.

Juhendaja: Toomas Põld  (loovmaastik@gmail.com)

Grupp: 3.-6. klass

Kuutasu (september; veebruar-mai): 25 eur

 

Judo

Treener:  Jaan Angerjärv  (jaanangerjarv89@gmail.com)

Grupp: 1.-6. klass (kaks korda nädalas, 60+60 min)

Kuutasu: 25 eur

 

Vene keel

Tegemist on varase vene keele õppega, mis toimub samm-sammult ja mänguliselt ning keele õppimise vastu huvi tekitavalt. Ringitasu katab kõiki õppematerjale. Tegutsevad algajate ja edasijõudnute rühm. Edasijõudnute rühm on mõeldud õpilastele, kes on eelnevalt vene keelt õppinud vähemalt ühel õppeaasta. Vene keele ringi võetakse õpilasi alates 2. klassist.

Õpetaja: Helen Pahk

Grupid: algajad, edasijõudnud

Kuutasu: 6 eurot

 

Keraamika

Keraamikaringis püütakse kõigi huvilistega süveneda savi võluvasse maailma. Kohtumistel voolitakse erinevatest savidest, kasutades võimalikult palju põnevaid tehnikaid. Ülesannete hulgas lahendatakse nii disainilisi küsimusi kui lähenetakse fantaasiaküllaselt loodavatele esemetele. Savitöö arendab laste käelist oskust ja ruumilist mõtlemist ning materjali tunnetust. Kohtumistel valmistatud esemed saavad osalejate endi käe läbi glasuuritud ja  valminud töödest jagub rõõmu ning naudingut kõigile imetlejatele. Ringitasu katab kõik materjalid. Vt täpsemalt keraamika ainekavast.

NB! Ring alustab septembri II nädalal.

Õpetaja: Airi Gailit (airi@luterlik.edu.ee)

Grupid: algajad (kord nädalas, 90 min), edasijõudnud (kord nädalas, 90 min), lapsevanemad (kord nädalas 90 min)

Kuutasu: 25 eur (algajad, edasijõudnud), 12 eurot kord (lapsevanemad)

 

Käsitöö

Käsitöö huviringis saavad osalejad näiteks õmmelda väiksemaid tarbe- ja rõivaesemeid, omandada erinevaid tikkimispistete võtteid , trükkida kangale traditsioonilise pakutrüki tehnikas. Soovi korral omandada algteadmiseid ja kogemusi silmuskudumises. Huvilistel on võimalus katsetada kõlavööde kudumist ja muid põnevaid traditsioonilisi käsitöö tehnikaid.Käsitöö huviringi eesmärgiks saab õpilase personaalse käsitöö projekti kavandamine ja teostamine. Ringitasu katab kõik materjalid.  Vt täpsemalt käsitöö ainekavast.

NB! Ring alustab septembri II nädalal.

Õpetaja: Airi Gailit (airi@luterlik.edu.ee)

Grupp: 1.-6. klass (kord nädalas, 90 min)

Kuutasu: 18 eur

 

Kodutütred ja noored kotkad

Meile on olulilne isamaaline kasvatus. Peetri kooli õpilastest on moodustatud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmad. Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksused, mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks, austama oma kodu ja kodumaad. Korraliselt toimuvad rühmade koondused, pidulikult tähistatakse Eesti riigi ja ajalooga seotud sündmusi, lisaks osaletakse laagrites ning teistes Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ettevõtmistest.

Juhendajad: Kert Astel; kerttyri@yahoo.com (kodutütred) ja Kert Kangur; kert.kangur99@gmail.com (noored kotkad).

 

Koorid

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutseb koolis koor, mis esineb kooli tähtpäevadel ning osaleb väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel. Vt täpsemalt koori ainekavast.

Koorijuhid: Mari Tooming (lastekoor), Anna Humal (mudilaskoor)

Grupid: 1.-3. kl, mudilaskoor (kord nädalas, 45 min); 4.-6. kl lastekoor (kord nädalas, 45 min)