HUVITEGEVUS

UUS 2018/2019 Robootika

Robootika ringis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega, juhendaja suunamisel, valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet. Selle ringi läbimisel saavad lapsed ka esimese kokkupuute ja kogemuse WeDo graafilise programmeerimiskeskkonnaga. Peamised töövahendid on tahvelarvutid ja hariduslikud robotid, mis on loodud spetsiaalselt arendamaks laste tehnikaalast huvi just eelkoolieas ja vastavad sihtgrupist lähtuvalt kõrgetele ohutusstandarditele. Robootikaring toimub kord nädalas, kogu õppeaasta kestel. Võistlusteks valmistumisel toimuvad ringitunnid vastavalt vajadusele. Vt täpsemalt robootikaringi ainekavast.

Juhendaja: Kelri Mikk

 

UUS 2018/2019 Esmaabi

Esmaabiring annab õpilastele praktilised teadmiseks oskused, kuidas käituda ohuolukorras ning reageerida erinevatele vigastustele ning terviseriketele. Ringitund toimub kord kuus.

Juhendaja: Viivika Padar

 

UUS 2018/2019 Bridž

Bridž on EOK poolt tunnustatud mõttesport, mille mänguvahendiks on tavaline kaardipakk. Ühest küljest on tegemist meeldiva ajaviitega, mis aitab arendada sotsiaalseid oskusi ja koostöövõimet, teisalt aga treenib mõtlemisviise. Loogika kasutamine, mustrite märkamine, kontsentreerumisvõime ja planeerimisoskus tulevad kasuks paljudel elualadel. Huviringi eesmärgiks on õpetada selgeks mängu algtõed ja liikuda edasi vastavalt juba õpilaste enda huvidele. Soovi korral on suhteliselt kiiresti võimalus osaleda ka Eestis ning Lätis toimuvatel turniiridel.

Juhendaja: Meelis Kuldkepp

 

UUS 2018/2019 Mõttemängud

Mõttemängude ringis mängitakse erinevaid lauamänge. Suures osas jagunevad mõttemängud avatud
informatsiooniga ja peidetud informatsiooniga mängudeks. Avatud informatsiooniga mängudes on kõigile mängijatele vastaste nuppude või muude mänguvahendite paiknemine näha ja need mängud arendavad eelkõige kombineerimise ja arvutamise oskust. Peidetud informatsiooniga mängudes sõltub edu osaliselt ka sellest, mis numbri sa täringul veeretad, mis ülesande saad või mis klotsi/kaardi pead mänguväljale asetama. Need mängud arendavad tõenäosuste arvutamise, teistega kokkulepete sõlmimise ja mõistlike riskide võtmise oskust. Suurem osa lauamängudest õpetab ressursse haldama ja neid optimaalselt kasutama, et soovitud eesmärk saavutada. Võib öelda, et lauamängud on eluliste olukordade simulatsioonid, mis lisaks harivale aspektile on ka lõbusad.

Juhendaja: Meelis Kuldkepp

 

Male

Huviringi eesmärgiks on arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, samuti parandab male mälu ning aitab kaasa strateegilisele mõtlemisele. Õpitakse tundma malelauda, malendeid, malekäike (algajad). Tutvutakse
avanguteooriatega, harjutatakse keskmängu strateegiat ja lõppmängu tehnikat. Lahendatakse maleülesandeid ja
osaletakse maleturniiridel.

Juhendaja: Meelis Kuldkepp

 

Liiklusring

Ringi eesmärgiks on anda lapsele teadmised ja oskusi iseseisvaks liiklemiseks jalgrattaga ning liiklusohutusest. Septembris toimuvad tutvustavad praktilised sõidutunnid. Veebruarist aprillini toimuvad teooriatunnid (kord nädalas), mais sõidutunnid ning juuni alguses eksam. Liiklusringi oodatakse III-VI klassi õpilasi, kes on vähemalt 10 aastased või saavad ringi lõppedes kümneseks ja neil on potentsiaalne huvi saada jalgratta juhiluba. jalgratta juhiluba saavad taotleda ainult need lapsed, kes on eelnevalt liiklusringi läbinud.

Juhiloa saamiseks peab laps olema vähemalt 10-aastane. Lastele antakse teadmisi ja oskusi ka jalgratta hoolduse ning remontimise kohta.

Juhendaja: Toomas Põld; loovmaastik@gmail.com

 

Judo

Judotrenni on oodatud 1.-6. klassi õpilased.

Treener:  Jaan Angerjärv; jaanangerjarv89@gmail.com

 

Vene keele ring

Tegemist on varase vene keele õppega, mis toimub samm-sammult ja mänguliselt ning keele õppimise vastu huvi tekitavalt. Õppematerjalid on kooli poolt. Tegutsevad algajate ja edasijõudnute rühm, mõlemad 2 nädalatunniga.

Õpetaja: Maria Sibul

 

Keraamikaring

Keraamikaringis püütakse kõigi huvilistega süveneda savi võluvasse maailma. Kohtumistel voolitakse erinevatest savidest, kasutades võimalikult palju põnevaid tehnikaid. Ülesannete hulgas lahendatakse nii disainilisi küsimusi kui lähenetakse fantaasiaküllaselt loodavatele esemetele. Savitöö arendab laste käelist oskust ja ruumilist mõtlemist ning materjali tunnetust. Kohtumistel valmistatud esemed saavad osalejate endi käe läbi glasuuritud ja  valminud töödest jagub rõõmu ning naudingut kõigile imetlejatele. Vt täpsemalt keraamika ainekavast.

Õppeaastal 2018/2019 tegutsevad grupid:

– Keraamika alustajatele (esimest aastat huviringis osalejatele)
– Keraamika edasijõudnutele
– Keraamika lapsevanematele

Õpetaja: Airi Gailit; airi@luterlik.edu.ee

 

Käsitöö ring

Käsitöö huviringis saavad osalejad näiteks õmmelda väiksemaid tarbe- ja rõivaesemeid, omandada erinevaid tikkimispistete võtteid , trükkida kangale traditsioonilise pakutrüki tehnikas. Soovi korral omandada algteadmiseid ja kogemusi silmuskudumises. Huvilistel on võimalus katsetada kõlavööde kudumist ja muid põnevaid traditsioonilisi käsitöö tehnikaid.Käsitöö huviringi eesmärgiks saab õpilase personaalse käsitöö projekti kavandamine ja teostamine. Vt täpsemalt käsitöö ainekavast.

Õpetaja: Airi Gailit; airi@luterlik.edu.ee

 

Kodutütred ja noored kotkad

Meile on olulilne isamaaline kasvatus. Peetri kooli õpilastest on moodustatud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmad. Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksused, mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks, austama oma kodu ja kodumaad. Korraliselt toimuvad rühmade koondused, pidulikult tähistatakse Eesti riigi ja ajalooga seotud sündmusi, lisaks osaletakse laagrites ning teistes Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ettevõtmistest.

Juhendajad: Kert Astel; kerttyri@yahoo.com (kodutütred) ja Kert Kangur; kert.kangur99@gmail.com (noored kotkad).

 

Koor

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutseb koolis koor, mis esineb kooli tähtpäevadel ning osaleb väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel. Vt täpsemalt koori ainekavast.

Õppeaastal 2018/2019 tegutseb koor kahes vanusegrupis:

– 1.-3. klass (I kooliaste), mudilaskoor

– 4.-6. klass (II kooliaste), lastekoor

Koorijuhid: Mari Tooming (lastekoor), Anna Humal (mudilaskoor)