HUVIKOOL

Registreerumine huviringidesse õppeaastal 2018/2019

Registreerumine huviringidesse algab 21. augustil. Ringid alustavad tegevust  septembri 1. ja 2. nädalal. Septembri esimesed nädalad on huviringidega tutvumisperioodiks, mil kõiki valikuid saab muuta etteteatamisperioodita. Alates 14. septembrist (18.00 seisuga) loetakse õpilaste huvihariduse valikud fikseerunuks ning neist lähtuvalt sõlmitakse huvihariduslepingud. Edaspidi on ringidest loobumine võimalik kuuajalise etteteatamisega.

Põhikooli huviringid õppeaastal 2018/2019

Kooli ja huvikooli tunniplaan 2018/2019: III trimester

Peetri huvikoolist

Peetri Huvikool pakub Peetri kooli ja lasteaia õpilastele mitmekesist ning arendavat huviharidust. Huvikool asutati 2018. aastal, selle pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.

Peetri huvikooli koordinaator on Maris Meus. Huviharidust puudutavatel teemadel on võimalik kirjutada: huvikool@luterlik.edu.ee

Peetri Huvikooli põhikiri