VÄLISHINDAMINE

TLPK nõustamist korraldab ja järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium (Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee; mobiiltelefon 5687 0346; lauatelefon 735 4068).

TLPK läbib riikliku järelevalve iga uue kooliastme (I-III) lisandumise järel. Kooli pidajal on tähtajatu tegevusluba.

Riikliku järelevalve õiend 2018. aastast (11.-12.2018)

Riikliku järelevalve õiend 2015. aastal (09.-10.2015)

Järgmine riiklik järelevalve toimub Tartu põhikooli III kooliastmes 11.-15. oktoobril 2021 ja Põlva põhikooli I-II kooliastmes 8.-12. novembril 2021.

Tartu põhikooli III kooliastme järelevalve eelinfo

12. oktoobril 2021 ajavahemikus 16.00–18.00 on kooli pidajal, nõukogu liikmetel, töötajatel ja lastevanematel, keda pole järelevalves toimuvatele vestlustele kutsutud, võimalik vestelda järelevalve läbiviijatega. Eelnevalt palume neil hiljemalt 8. oktoobril 2021 leppida meiega aeg kokku tel 5687 0346 või e-posti teel Katrin.Ohakas@hm.ee.