VÄLISHINDAMINE

TLPK nõustamist korraldab ja järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium (Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee; mobiiltelefon 5687 0346; lauatelefon 735 4068).

TLPK läbib riikliku järelevalve iga uue kooliastme (I-III) lisandumise järel. Kooli pidajal on tähtajatu tegevusluba.

Riikliku järelevalve õiend 2021. aastast (11.-12.2021, Põlva I-II kooliaste)

Riikliku järelevalve õiend 2021. aastast (10.-11.2021, Tartu III kooliaste)

Riikliku järelevalve õiend 2018. aastast (11.-12.2018, Tartu II kooliaste)

Riikliku järelevalve õiend 2015. aastast (09.-10.2015, Tartu I kooliaste)