VÄLISHINDAMINE

Kooli nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium (Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee; mobiiltelefon 5687 0346; lauatelefon 735 4068).

RIIKLIKU JÄRELEVALVE ÕIEND 2018 (11.-12.2018)

RIIKLIKU JÄRELEVALVE ÕIEND 2015 (09.-10.2015)

Tulenevalt kooli kasvamisest läbib Tartu Luterlik Peetri Kool riikliku järelevalve iga kooliastme (I-III) lisandumisel. Järgmine riiklik järelevalve toimub koolis sügisel 2021.  Koolil on tähtajatu tegevusluba. 

 

Õppeaastal 2017/2018 SA Innove poolt korraldatud rahulolu-uuringute tulemused

Üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside – Tartu Luterlik Peetri Kool (2018)

Lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside – Tartu Luterlik Peetri Kool (2018)