TUNNUSTUSED

TLPK´le antud tunnustused

Tartu rattasõbralikeim asutus 2018  Tartu Linnavalitsuse tunnustus.

Väärtuskasvatuse lasteaed 2016 – Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursilt “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”.

Hea lasteaia edendaja 2016 – Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursilt “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”. Lasteaeda tunnustati süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.

Hea kooli edendaja 2016 – Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursilt “Hea kool kui väärtuspõhine kool”. Kooli tunnustati väärtuspõhise juhtimise, tõendatult väärtuspõhise koolikultuuri loomise, koolimeeskonna toetamise ning lapsevanemate järjepideva ja süsteemse kaasamise eest.

Tartu aasta tegu 2013 – Peetri Kooli taasavamine.

– – –

TLPK töötajatele antud tunnustused

Maanteeameti auhind “Parim sündmus Lõuna regioonis 2020” – klassiõpetaja Õnne Ints Jutulinna aabitsa (Maurus, 2020) autorina

Tartu aasta õpetaja, 2020 – lasteaiaõpetaja Heidi Sarap

EELK meediapreemia, 2020 – MTÜ TLPK juhatuse liige Toomas Nigola

Põlva valla aasta tegija 2019 – direktor Tarvo Siilaberg

Eesti Lasterikaste Perede Liidu tunnustusauhind “Pärlipüüdja“, 2019 – klassiõpetaja Merle Adson

Tartu aasta õppeasutuse juht, 2018 –  õppealajuhataja Külvi Teder

EELK aukiri, 2018 – direktor Tarvo Siilaberg

Tartu aasta õpetaja, 2017 – klassiõpetaja Ave Gill

Kaitseliidu II klassi teenetemedal, 2017 – koolisekretär Viivika Padar

Parim muinsuskaitsja muuseumis, 2016 – arendusjuht Maris Meus

Tartu aasta õppeasutuse juht, 2015 –  direktor Tarvo Siilaberg

EELK aasta lastetöö tegija, 2014 – lasteaia juhataja Külvi Teder