TUNNUSTUSED

Peetri koolile ja lasteaiale antud tunnustused

Väärtuskasvatuse lasteaed 2016 – Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursilt “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”.

Hea lasteaia edendaja 2016 – Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursilt “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”. Lasteaeda tunnustati süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.

Hea kooli edendaja 2016 – Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursilt “Hea kool kui väärtuspõhine kool”. Kooli tunnustati väärtuspõhise juhtimise, tõendatult väärtuspõhise koolikultuuri loomise, koolimeeskonna toetamise ning lapsevanemate järjepideva ja süsteemse kaasamise eest.

Tartu aasta tegu 2013 – Peetri kooli taasavamine.

 

Peetri kooli ja lasteaia töötajatele antud tunnstused

Tartu aasta õpetaja, 2017 – klassiõpetaja Ave Gill

Kaitseliidu II klassi teenetemedal, 2017 – majandusjuhataja Viivika Padar

Parim muinsuskaitsja muuseumis, 2016 – arendusjuht Maris Meus

Tartu aasta õppeasutuse juht, 2015 –  direktor Tarvo Siilaberg

EELK aasta lastetöö tegija, 2014 – lasteaia juhataja Külvi Teder

Tartumaa aasta õpetaja, 2014 – klassiõpetaja Õnne Ints

EELK aasta vaimulik, 2013 – MTÜ TLPK juhatuse esimees Ants Tooming

Jõgevamaa aasta ema, 2009 – klassiõpetaja Ave Gill

Tartu aasta õpetaja, 2007 – lasteaia muusikaõpetaja Anu Part