SISEHINDAMINE

Sisehindamine on Peetri koolis pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja haridusasutuse järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja asutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse TLPK arengukava ning arengukava tegevuskava ning õppeaastate üldtööplaanid. Vt lähemalt dokumendist “Tartu Luterliku Peetri Kooli sisehindamise kord”.

 

TLPK esimese arenguperiood 2013-2016 sisehindamine

Meie haridusasutuse esimest arenguperioodi (2013-2016) kokkuvõtva sisehindamise aruande asemel otsustamise, nii lasteaia kui koolina, koostada tööd Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursitele „Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”. Tööde esialgsed versioonid esitasime mai lõpus 2016 ja lõplikud 1. novembriks 2016, oktoobris külastasid meid konkursi hindajad ning tutvusid nii lasteaia kui kooliga.

Lasteaia töö konkursile “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”; LISA

9. detsembril Tallinnas toimunud Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Kooli väärtusvalikud” pälvisime tunnustused “Hea lasteaia edendaja 2016” ja “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016”. Lasteaeda tunnustati süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.

Kooli töö konkursile “Hea kool kui väärtuspõhine kool”

9. detsembril Tallinnas toimunud Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Kooli väärtusvalikud” pälvisime tunnustuse “Hea kooli edendaja 2016”. Kooli tunnustati väärtuspõhise juhtimise, tõendatult väärtuspõhise koolikultuuri loomise, koolimeeskonna toetamise ning lapsevanemate järjepideva ja süsteemse kaasamise eest.