ESMANE VANEMALE

TLPK põhikooli õppehooned (Küütri 1, Tartu; Kesk 11, Põlva) on 16.04-17.05.2020 õppetööks suletud viiruse COVID-19 leviku tõttu. 

Pärast riikliku eriolukorra lõppu (18.05) kutsutakse õpetajate poolt koolimajja väikeste gruppidena õpilased, kes vajavad täiendavat tuge õpitulemuste saavutamisel.

2020. aasta eelarve

Riikliku haridusjärelevalve tulemused (2018)

Juhendmaterjalid lapsevanematele:

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides

Soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga

Tegevusplaan õppehoone(te) sulgemiseks ja pausiks TLPK tavapärases tegevuses seoses viiruse COVID-19 levikuga

E-päevik Stuudium

Tartu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO

Tunniplaan

Kooli päevakava õppeaastal 2019/2020 (ei rakendu alates 16.03.2020)

Huvikooli tunniplaan

Trimestrid ja vaheajad õppeaastal 2019/2020

Lasteaia tegevus- ja päevakava

Broneerimisankeedi

Kodukorrad

TLPK lasteaia kodukord

TLPK põhikooli kodukord

Toitlustamine

Lasteaia toitlustamine

Kooli toitlustamine

Koolivorm

TLPK interaktiivne koolivormi taaskasutuslaat

Meililistide aadressid

Listide haldamist puudutavatel teemadel (nt listi lisamine) kirjutage palun: luterlik@luterlik.edu.ee

klass2013@luterlik.edu.ee (7. klass)

klass2014@luterlik.edu.ee (6. klass)

klass2015@luterlik.edu.ee (5 klass)

klass2016@luterlik.edu.ee (4. klass)

klass2017@luterlik.edu.ee (3. klass)

klass2018@luterlik.edu.ee (2. klass)

klass2019@luterlik.edu.ee (1. klass)

tlpk_koduope@luterlik.edu.ee (koduõppe pered)

eelkool@luterlik.edu.ee (eelkooli klass)

lasteaed.roosi1@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.roosi2@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.punga1@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.punga2@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.supilinna@luterlik.edu.ee (Kroonuaia 66a lasteaiamaja rühm)

tlpk_kool.sise@luterlik.edu.ee (kooli töötajate siselist)

tlpk_lasteaed.sise@luterlik.edu.ee (lasteaia töötajate siselist)