ESMANE VANEMALE

Riikliku haridusjärelevalve tulemused (2018)

TLPK 2019. aasta eelarve

TLPK 2018. a majandusaasta aruanne

Juhendmaterjalid lapsevanematele:

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides

 

Kooli e-päevik Stuudium

 

Kooli päevakava õppeaastal 2019/2020

I trimestri tunniplaan õppeaastal 2019/2020

Tartu Peetri Huvikooli tunniplaan

 

Trimestrid ja vaheajad õppeaastal 2019/2020

 

Lasteaia tegevus- ja päevakava

 

TLPK üldtööplaan õppeaastal 2019/2020

 

Toitlustamine

Lasteaia toitlustamine

Kooli toitlustamine

 

ARNO – Tartu haridusteenuste haldamise süsteem

 

Kodukorrad

TLPK lasteaia kodukord

TLPK põhikooli kodukord

 

TLPK interaktiivne koolivormi taaskasutuslaat

 

Meililistide aadressid

Listide haldamist puudutavatel teemadel (nt listi lisamine) kirjutage palun: luterlik@luterlik.edu.ee

klass2013@luterlik.edu.ee (7. klass)

klass2014@luterlik.edu.ee (6. klass)

klass2015@luterlik.edu.ee (5 klass)

klass2016@luterlik.edu.ee (4. klass)

klass2017@luterlik.edu.ee (3. klass)

klass2018@luterlik.edu.ee (2. klass)

klass2019@luterlik.edu.ee (1. klass)

tlpk_koduope@luterlik.edu.ee (koduõppe pered)

eelkool@luterlik.edu.ee (eelkooli klass)

lasteaed.roosi1@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.roosi2@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.punga1@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.punga2@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.supilinna@luterlik.edu.ee (Kroonuaia 66a lasteaiamaja rühm)

tlpk_kool.sise@luterlik.edu.ee (kooli töötajate siselist)

tlpk_lasteaed.sise@luterlik.edu.ee (lasteaia töötajate siselist)