ESMANE VANEMALE

IGAPÄEVASELT OLULINE INFO KOOLI JA LASTEAIA LAPSEVANEMATELE

Peetri kooli ja lasteaia 2018. aasta eelarve

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2017

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest – infomaterjal lapsevanematele

Peetri kooli üleminekuperiood 2018-2019

 

26.11.2018 algab Tartu Luterlikus Peetri Koolis tegevusloaga seotud korraline haridusjärelevalve. Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert Piret Hiisjärv (Piret.Hiisjarv@hm.ee). Kooli välishindamisest lähemalt.

 

Kuu eelinfo

Kool novembris 2018

Lasteaed novembris 2018

 

Kooli e-päevik Stuudium

 

Kooli päevakava 2018/2019

Kooli ja huvikooli tunniplaan 2018/2019: I trimester

Kooli ja lasteaia üldtööplaan õppeaastal 2018/2019

Vaheajad ja trimestrid õppeaastal 2018/2019

 

Lasteaia tegevus- ja päevakava

 

Toitlustamine

Lasteaia toitlustuse info

Kooli toitlustuse info

Koolilõuna menüü novembris 2018

 

ARNO – Tartu haridusteenuste haldamise süsteem

 

Kodukorrad: lasteaedkool

Mobiiltelefoni kasutamise meelespea kooliõpilasele

Peetri kooli õpilase käitumise hea tava

 

KOOLIVORMI TAASKASUTUSLAAT

 

Lasteaia postiaadress: Roosi 1, Tartu 51009

Kooli postiaadress: Pepleri 6, Tartu 51003

 

LISTIDE AADRESSID (kirju saavad ja saadavad vaid nende rühmade ja klasside vanemad ja töötajad).

Listide haldamist puudutavatel teemadel (nt listi lisamine) kirjutage palun: luterlik@luterlik.edu.ee

klass2013@luterlik.edu.ee (6. klass)

klass2014@luterlik.edu.ee (5. klass)

klass2015@luterlik.edu.ee (5 klass)

klass2016@luterlik.edu.ee (3. klass)

klass2017@luterlik.edu.ee (2. klass)

klass2018@luterlik.edu.ee (1. klass)

tlpk_koduope@luterlik.edu.ee (koduõppe pered)

eelkool@luterlik.edu.ee (eelkooli klass)

lasteaed.roosi1@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.roosi2@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.punga1@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.punga2@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.supilinna@luterlik.edu.ee (Kroonuaia 66a lasteaiamaja rühm)

tlpk_kool.sise@luterlik.edu.ee (kooli töötajate siselist)

tlpk_lasteaed.sise@luterlik.edu.ee (lasteaia töötajate siselist)

 

Palun kirjutage, millist infot sellel lehel veel näha sooviksite: luterlik@luterlik.edu.ee