ESMANE VANEMALE

2020. aasta eelarve

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2019

Riikliku haridusjärelevalve tulemused (2018)

Juhendmaterjalid lapsevanematele:

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides

E-päevik Stuudium

Tartu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO

Kodukorrad

TLPK lasteaia kodukord

TLPK põhikooli kodukord

Toitlustamine

Lasteaia toitlustamine

Kooli toitlustamine

Koolivorm

TLPK interaktiivne koolivormi taaskasutuslaat

Meililistide aadressid

Listide haldamist puudutavatel teemadel (nt listi lisamine) kirjutage palun: luterlik@luterlik.edu.ee

klass2013@luterlik.edu.ee (8. klass)

klass2014@luterlik.edu.ee (7. klass)

klass2015@luterlik.edu.ee (6 klass)

klass2016@luterlik.edu.ee (5. klass)

klass2017@luterlik.edu.ee (4. klass)

klass2018@luterlik.edu.ee (3. klass)

klass2019@luterlik.edu.ee (2. klass)

klass2020@luterlik.edu.ee (1. klass)

tlpk_koduope@luterlik.edu.ee (koduõppe pered)

eelkool@luterlik.edu.ee (eelkooli klass)

lasteaed.roosi1@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.roosi2@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.punga1@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.punga2@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.supilinna@luterlik.edu.ee (Kroonuaia 66a lasteaiamaja rühm)

tlpk_kool.sise@luterlik.edu.ee (kooli töötajate siselist)

tlpk_lasteaed.sise@luterlik.edu.ee (lasteaia töötajate siselist)