ESMANE VANEMALE

TLPK 2022. aasta eelarve

Juhendmaterjalid lapsevanematele:

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides

Tavaõppe e-päevik Stuudium (Peetri Kool)

Koduõppe e-päevik Stuudium (Jakobi Kool)

Lasteaia e-päevik Eliis

Tartu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO


Põhikool õppeaastal 2021/2022

Kooli päevakava

Tunniplaan

Pikapäevarühmast puudumine tuleb teatada sõnumiga sama päeva hommikul 07.00`ks numbrile 5673 2430. Pikapäevrühma toitlustusest loobumiseks või selle püsivaks muutmiseks palume teatada: elina@luterlik.edu.ee.

Trimestrid ja vaheajad


Lasteaed õppeaastal 2021/2022

Lasteaia tegevus- ja päevakava

Lasteaia aastarütm


Kodukorrad

TLPK lasteaia kodukord

TLPK põhikooli kodukord


Toitlustamine

Lasteaia toitlustamine

Kooli toitlustamine


Koolivorm

TLPK interaktiivne koolivormi taaskasutuslaat


Meililistide aadressid

Listide haldamist puudutavatel teemadel (nt listi lisamine) kirjutage palun: rain@luterlik.edu.ee

klass2013@luterlik.edu.ee (9. klass)

klass2014@luterlik.edu.ee (8. klass)

klass2015@luterlik.edu.ee (7. klass)

klass2016@luterlik.edu.ee (6. klass)

klass2017@luterlik.edu.ee (5. klass)

klass2018@luterlik.edu.ee (4. klass)

klass2019@luterlik.edu.ee (3. klass)

klass2020@luterlik.edu.ee (2. klass)

klass2021@luterlik.edu.ee (1. klass)

tlpk_koduope@luterlik.edu.ee (koduõppe pered)

eelkool@luterlik.edu.ee (eelkooli klass)

lasteaed.roosi1@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.roosi2@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.punga1@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.punga2@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.supilinna@luterlik.edu.ee (Kroonuaia 66a lasteaiamaja rühm)

tlpk_kool.sise@luterlik.edu.ee (kooli töötajate siselist)

tlpk_lasteaed.sise@luterlik.edu.ee (lasteaia töötajate siselist)