EELKOOL

Eelkool on õppeaastaks 2022/2023 komplekteeritud kogukonna baasil ja avalikku vastuvõttu ei toimu.

Eelisjärjekorras võetakse vastu lapsed TLPK kogukonnast (töötajate, MTÜ TLPK ja TLPK nõukogu liikmete lapsed; TLPK õpilaste õed-vennad; TLPK lasteaia õpilased). Neist jäänud vabadele kohtadele võetakse eelistatult vastu kristlike koguduste liikmete lapsed. Vastuvõtuotsuste tegemisel arvestatakse vajadusel kohataotluse esitamise aega.

Eelkooli vastuvõtuavalduse blankett. Täidetud avaldused palume saata: luterlik@luterlik.edu.ee.

Vastuvõtul õppeaasta 2023/2024 1. klassi on eelistatuimad eelkooli õpilased.

Eelkooliga seotud küsimused palume saata: luterlik@luterlik.edu.ee