EELKOOL

Eelkooli vastuvõtt õppeaastaks 2020/2021

Eelkool on oluliseks sillaks lasteaia ja kooli vahel: teeb tuttavaks klassiõpetajaga (eelkooli õpetajaks on järgmise 1. klassi klassiõpetaja), koolikeskkonna ja klassikaaslastega ning toetab lasteaia kooliettevalmistust. Eelkooli tunnid toimuvad igakuiselt oktoobrist maini.

Eelkooli klassis on 18+2 kohta. Eelkooli õpilased on eelistatuimad vastuvõtul TLPK õppeaasta 2021/2022 1. klassi

Palume vastuvõtuavalduse blanketi saata täidetult: luterlik@luterlik.edu.ee