Jakobi Kool on sündinud!

Jakobi Kool on sündinud!

Muretsegem siis, vabad Eesti vennad, kõigest jõust paremate koolide eest, suuremat head meie enesele järeltulijatele teha ei või. Muretsegem koolide eest. See on mu viimane sõna, Eesti vennad!

Jakob Hurt, kõne I üldlaulupeol, 1869

 

Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekoht sai 4. juunil haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1 2/19/150 tegevusloa! Suur tänu kõigile õpetajatele ja vanematele selleni viinud töö ning usalduse eest.

3. juunil kogunenud esimeste Põlva vanemate ja õpetajate koosoleku otsusel sai õppekoha nimeks Jakobi Kool. Tegemist on viitega Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale – Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi nõusolekul.

Õppetöö Jakobi Koolis lähtub Peetri Kooli õppekavast, nende ühiseks pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.  Põlva koolis pööratakse erilist tähelepanu Vana-Võromaa kultuuripärandile ja võro keele õpetamisele (koostöös Võru Instituudiga). Jakobi Kooli vapil (vt lisatud pildil) on kujutatud kohalikule haridus- ja kultuuripärandile viitavat aabitsakukke. Õpilased kannavad vappi TLPK koolivormil.

Õppeaastast 2019/2020 alustavad Jakobi Koolis 1. ja 2. klass, neile lisanduvad koduõppe õpilased. Õpilasi võtame vastu ka suvel, vt täpsemalt kodulehel.

 

 

 

 

Esimene tund Põlvas

Esimene tund Põlvas

Kuidas sünnib kool ja kasvab kogukond? Esimesest õpilasest, esimesest õpetajast, esimesest klassist, esimeste perede usaldusest. Täna (08.05) alustas meie Põlva õppekoha eelklass. Suur tänu peredele, kes meid on usaldanud ja teile, head õpetajad Urve, Anar ja Tiina!

Andekad koduõppijad Priit ja Marrin

Andekad koduõppijad Priit ja Marrin

Meie koduõppe suuna õpilased on mitmekülgselt andekad.

3. klassi koduõppe õpilane Priit Pedaste saavutas äsjasel matemaatikavõistlusel „Känguru” oma vanuserühma 6512 võistleja seas suurepärase 1. koha.

6. klassi koduõppija Marrin Daniel tõusis äsja oma kategooria Eesti meistriks taekwondos. Aprilli lõpus osales ta ka Berlin Openil, kus olid esindatud 24 riigi sportlased. Seal pälvis ta kõrge kolmanda koha.

Lugege lähemalt intervjuust Marrini ja Priiduga!

 

 

Kodukohvik Supilinna majas

Kodukohvik Supilinna majas

Meie Supilinna lasteaiamaja (Kroonuaia 66a) vanemad ja töötajad korraldasid 28. mail Supilinna päevade raames pannkoogikohviku. Traditsiooniline kodukohvik tegutses lasteaiamajas juba 4. aastat. Suur tänu kõigile, kes valmistasid, müüsid, korraldasid, ostsid või koristasid!

Lautstark´i Tartu eelvoor

Lautstark´i Tartu eelvoor

Laupäeval toimus Tartus kümnes saksakeelne laste kontsert-võistlus Lautstark. TLPK´d esindasid sellel aastal lasteaialapsed numbrilauluga, 2. klassi tuletõrjemeeskond ja 5. ja 6. klassi “suured”. Kohalolnud nautisid ja kiitsid! Lapsi valmistasid ette ja toetasid õp Anu, Anna, Mari, Evelin, Merle ja Helen. Suur tänu!

 

Kooli esindamas!

Kooli esindamas!

3. aprillil toimus Tartu Descartes´i Koolis 3. klasside õpioskuste olümpiaad, milles võtsid osa ka meie kooli 3. klassi õpilased. Neli tublit õpilast said erinevaid ülesandeid lahendades oma oskused proovile panna ja saavutasid suurepärase tulemuse. Suur kiitus Mirjamile, Saskia Eleonorale, Ekke Janile ja Joonatanile.
Lisaks esindasid Paul Gustav (3. kl) ja Eva-Maria (6. kl) meie kooli Ellen Niidu luulekonkursil, mis toimus 4. aprillil Tartu Kivilinna Koolis. Mõlemad õpilased said tunnustatud žürii poolt eripreemiaga ja lisaks sai Paul Gustav veel Vanemuise Teatri eritunnustuse. Aitäh südant soojendava luule esitluse eest. Rõõmustame oma kooli iga toreda tegemise ja särasilmse õpilase üle.

Suur tänu õp Evelin Schapelile ja õp Ave Gillile juhendamise eest!