Esimesed tööd Peetri koolimaja taastamiseks

Esimesed tööd Peetri koolimaja taastamiseks

Täna (25.10) algasid esimesed tööd ajaloolise Peetri koolimaja (Peetri 33) taastamiseks. Tegemist on ehitusprojekti järgse tööde esimese etapiga „Peetri koolihoone taastamiseks vajalik tööstushoone lammutamine“. Lammutatakse vahepeal tootmishoonena kasutusel olnud hoone juurdeehitised, likvideeritakse tööstustegevuse tulemusena tekkinud jääkreostus ja kõrvaldatakse ohtlikud jäätmed. Töid teostab OÜ Terasteenus.

Meenutuseks: 2013. aastal sügisel algatatud Peetri koolimaja detailplaneering, koos muinsuskaitse eritingimustega, koostati AS Kobras poolt ning see kehtestati märtsis 2015. 2016. aasta aprilliks jõudis ehitusloani koolimaja ehitusprojekt. Koolimaja projekteeris AB Ansambel OÜ.

Koolimaja taastamise projektist lähemalt.

Peetri kooli taastamist on võimalik toetada, kõik annetused on ette tänatud!
SA Tartu Kultuurkapital
SEB Pank: EE251010102052050006
Selgitus: „Tartu Peetri Kool“

img_6510