MAJA AJALUGU

Küütri 1 hoone paikneb keskaegsete Kraamipoodnike ja Küütri tänavate nurgal. Esimesed andmed krundi kohta pärinevad aastast 1685. 1781. aastal sai krundi omanikuks pastor Theodor Oldekop, kes ehitas sellele kahe tiivaga kivimaja ja kivist kõrvalhooned aastal 1783. 1830. aastal kuulus maja I klassi linnamajade hulka. 1854. aastal ostis kinnisvara Emil von Stackelberg, kes alustas ümber- ja juurdeehitamist. Lisandus kolmas korrus, muudatusi tehti fassaadides. Põhihoonega liideti kaks ühekorruselist kõrvalhoonet Küütri tänava ääres, milledele samuti korruseid peale lisati. Hoone Ülikooli tänava poolne klassitsistlik fassaad on tänaseni säilinud ilme omandanud just sellel ehitusperioodil. 1921. aastast oli hoone omanikuks Jaan Otter, kes asutas majja kino Athena, mis valmis 1923. aastal. Esimene arhitektuurne lahendus kinona pärines arhitekt A. Potšekajevilt. 1926. aastal toimus kinos suurem remont, sisekujunduse tegi skulptor F. Sannamees. Athena kino elas üle II maailmasõja. 1941. aastal maja natsionaliseeriti ning 1944. aastal muudeti kino nimi Saluudiks ja hiljem kohvikuosa restoraniks Volga. Viiekümnendatel tehti ümberehitus. Kino suleti aastal 1998 (Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register).

Küütri 1 ehitusajalooline ülevaade.