AJALUGU

Digitaliseeritud Peetri kooli kroonikaraamat 1906-1944

Peetri kool on aastatel 1906–1944 Tartus tegutsenud Peetri kooli (10. linnakooli) tegevuse jätkaja. 20. sajandi alul oli kooli rajamise mõtte algatajaks Peetri koguduse õpetaja Wilhelm Gottfried Eisenschmidt. Peetri koguduse ja selle juhatuse esimehe Henrik Koppeli loodud Peetri kool alustas tegevust 4. septembril 1906 (ukj 17. septembril) ning oli esimene eesti õppekeelega algkool toonasel Eesti- ja Liivimaal. Kool alustas üüritud ruumides, kuid juba 1910. aasta augustis oli võimalik kolida vastvalminud koolimajja (Peetri 33) Tartu Peetri kiriku kõrval. Koolimaja projekteeris arhitekt Georg Hellat ning tööde eest tasus Tartu Peetri kogudus. 1914. aastast alates oli koolil oma hümn “Isamaa kutsub meid, isamaa hüüab” (autor Aleksander Läte). Koolis tegutsesid kodutütred, aga ka Peetri Kooli Sõprade Ring, kes loteriide, korjanduste ja heategevuslike pidude abil üritas toetada vaesemaid õpilasi. Kool töötas kuni 1918. aastani koguduse peetava erakoolina ja kuni selle ajani õppis seal kokku 1753 last. 1918. aasta juulis kool munitsipaliseeriti ja see sai 10. linnakooliks, kuid rahva hulgas oldi endiselt tuntud Peetri koolina. Koolis väärtustati rahvuslikku kultuuri ja kristlikku kasvatust. 1929. aastal muudeti 4-klassiline kool 6-klassiliseks.

IMAG1314a

Peetri kooli õpilased ja vilistlane Jaak Tasso, kes astus 1. klassi 1940. aastal.

Okupatsioonide ajal 1941–1944 oli õppetöö Tartus häiritud. Ka Peetri koolimaja võeti sõjaväe kasutusse ja kool pidi leidma võimaluse õppetööks teistes asukohtades. Ajalooline koolimaja põles 1944. aasta sõjatules ning kooli enda likvideeris nõukogude võim. Endise Peetri kooli õpilased ja suurem osa õpetajaid siirdusid Tartu 3. Mittetäieliku Keskkooli majja (Puiestee 78), kus varem oli töötanud 3. algkool. 1969. aastal liideti tollal Puiestee tänavas töötavad koolid 3. keskkooliks ja ühinenud kool koliti 1971. aastal uude koolimajja praegusel Raatuse tänaval (Tartu Raatuse Kool). Hävinud Peetri koolimaja ehitati 1950. aastate alguses ümber tehaseks.

279413t100h2e3f

Peetri kooli 25. sünnipäev 1931. aastal.

2011. aasta oktoobris asutati Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Toominga eestvõttel MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool, et taastada Peetri kool ajaloolise järjepidevuse alusel. Kooli pidajaks pürgiv MTÜ seadis eesmärgiks taastada kool kristliku erakoolina, mis oma vormilt on ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus (lasteaed) ja põhikool. Samuti seati sihiks taastada ajalooline Peetri koolimaja (Peetri 33). Sihiks seati õppetööga alustamine 2013. aasta septembrist. Koolitusloa taotlus esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. märtsil 2013. Märtsis õnnistati ametisse direktor Tarvo Siilaberg ja lasteaia juhataja Külvi Teder. Poolteist aastat kestnud pingeline töö kandis vilja ja 1. septembril 2013 alustas Peetri kool kahe liitrühma ja 1. klassiga. Tegutseti EELK Konsistooriumilt ja EELK Tartu Maarja Koguduselt üüritud ruumides Roosi 1 (lasteaed) ja Õpetaja 5 (kool). 2014. aastal laiendati lasteaeda naabermaja (Punga 2) ostu ja ümberehitamisega 2 liitrühma võrra, 2015. aasta lisandus kolmas lasteaiamaja (Kroonuaia 66a) Supilinnas ja 5. liitrühm.

_MG_3285

Ühispilt Peetri kooli avaaktuse ja jumalateenistuse järel 1. septembril 2013.

Kool kolis 2015. aasta septembriks märksa avaramatesse ja kaasaegsematesse ruumidesse Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor õppehoones (Pepleri 6).

Õppeaastast 2018/2019 on avatud Peetri huvikool ja koduõppe suund.

IMAG1008

Lasteaed laieneb – 2014. aasta suvel tellingutes olev Punga 2 lasteaiamaja nähtuna Roosi 1 lasteaiamajast, esiplaanil talgulistest vanemad ja õpetajad.