Jakobi Kool on sündinud!

Muretsegem siis, vabad Eesti vennad, kõigest jõust paremate koolide eest, suuremat head meie enesele järeltulijatele teha ei või. Muretsegem koolide eest. See on mu viimane sõna, Eesti vennad!

Jakob Hurt, kõne I üldlaulupeol, 1869

 

Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekoht sai 4. juunil haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1 2/19/150 tegevusloa! Suur tänu kõigile õpetajatele ja vanematele selleni viinud töö ning usalduse eest.

3. juunil kogunenud esimeste Põlva vanemate ja õpetajate koosoleku otsusel sai õppekoha nimeks Jakobi Kool. Tegemist on viitega Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale – Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi nõusolekul.

Õppetöö Jakobi Koolis lähtub Peetri Kooli õppekavast, nende ühiseks pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.  Põlva koolis pööratakse erilist tähelepanu Vana-Võromaa kultuuripärandile ja võro keele õpetamisele (koostöös Võru Instituudiga). Jakobi Kooli vapil (vt lisatud pildil) on kujutatud kohalikule haridus- ja kultuuripärandile viitavat aabitsakukke. Õpilased kannavad vappi TLPK koolivormil.

Õppeaastast 2019/2020 alustavad Jakobi Koolis 1. ja 2. klass, neile lisanduvad koduõppe õpilased. Õpilasi võtame vastu ka suvel, vt täpsemalt kodulehel.