Emakeelest

Ehkki eesti keele aastast on läbi vaid veerand, jääb emakeelekuu kohe selja taha. Usume, et saime seda kuud vääriliselt tähistada ja eesti keelt au sees hoida. Igapäevastele keele ja kirjanduse tunniteemadele lisandus märtsis mitmeid võistlusi, ettevõtmisi ja proovilepanekuid nii majas sees kui ka väljaspool.
Kuu alguses osalesid 5. ja 6. klassi võistkonnad edukalt Oskar Lutsu majamuuseumi korraldatud mängus „Nööbid on ära“ – tuttav fraas kõigile „Kevade“ lugejatele. Võistlusmängu kokkuvõtete tegemisel kohtusid osalejad Tartu Linnamuuseumi kaunis saalis kirjanik Anti Saarega. Koolimajas korraldasime emakeelenädalal kõige susisevamate, helisevamate ja põrisevamate sõnade valimised, alustades nimekirjade koostamise ning lõpetades hääletamisega. Nädala jooksul lugesime
veel kaunist emakeelset luulet ning otsisime luuletustest vihjeid aastaaegadele. Teine kooliaste tähistas emakeelepäeva ühise tunniga, mille jooksul autasustasime kõige visamaid lugejaid, kes ei kohku tagasi ka paksude raamatute ees; panime oma teadmised proovile vanamoeliste sõnade arvamismängus ja kirjutasime täiesti oma etteütluse Eestist.
Emakeelenädala lõpus osales 4. klassi võistkond tublilt üle-eestilise kirjandusmängu maakondlikus eelvoorus, mille tarvis tuli esmalt lugeda läbi tosin etteantud raamatut.
Emakeelekuu viimasel reedel panid 4., 5. ja 6. klassi esindajad oma teadmised proovile koos teiste koolide parimatest parimate emakeeletundjatega linna õigekirjaolümpiaadil ning tõestasid igati arvestatavate tulemustega, et me kuulume paksu koorekihti. Ellen Niidu etluskonkursil osalejad peavad aga võistlustulle astumisega veel mõned päevad ootama.
Toimekat eesti keele aasta jätku ning ehedat sajandivanuse riigikeele kasutamist, väärikat hoidmist ja austamist meile kõigile!