Põlva õppekoha 1. õpetaja

Põlva õppekoha 1. õpetaja

1. septembril Põlvas õppetööd alustava kristliku põhikooli, Tartu Luterliku Peetri Kooli filiaali esimeseks klassiõpetajaks saab elupõline õpetaja Urve Järg.

Urve on olnud kõnehäiretega laste õpetaja, klassiõpetaja, õppejuht, tugiisik ja näiteringi juhendaja. Ta oli üks Mammaste Algkooli rajajatest, algatades seal koostöös kogukonna ja õpetajatega palju toredaid traditsioone – kogu koolipere ühine nädala algus õnnistava palvega, nädala motoga, tunnustamistega jne. Kooli õppekavasse tõi Urve võru keele ja kultuuri koostöös Võru Instituudiga. 2000ndal aastal pälvis ta Johannes Käisi preemia, sest õpetamisel on ta juhindunud üldõpetusest ja ainetevahelisest lõimingust – samadest põhimõtetest, mida peab oluliseks ka Tartu Peetri Kool.

Kolleegide sõnul on Urve toetav, hooliv ja hea kaaslane igas olukorras; ta armastab inimesi, oma tööd, hobisid ja ka kohustusi. Koos abikaasa Paavoga on ta üles kasvatanud kolm tublit last ja neil on ka neli lapselast. Urve on pälvinud Põlvamaal Aasta ema tiitli 2008. aastal. Ta on ka harrastusnäitleja, kes on õppinud Vanemuise draamastuudios, laulnud Vanemuise ooperikooris ja etendanud Põlva Harrastusteatris kandvaid rolle.

Põlva filiaal lähtub Tartu Peetri Kooli õppekavast, juhtkond on sama nii Tartus kui Põlvas, samuti tugispetsialistide teenused. Usundiõpetuse tunde aga hakkab andma armastatud õpetaja Anar Anijalg.

Lähemalt Põlva filiaali õpilaste vastuvõtust ja ettevalmistustöödest.

 

1. klass Tartus vastuvõetud!

1. klass Tartus vastuvõetud!

Peetri kooli uus 1. klass on Tartus vastuvõetud – täname vanemaid usalduse eest! Vastuvõtt jätkub septembris avatavasse Põlva õppekoha 1. klassi! 7. märtsil (kell 17.00) toimub Põlva pastoraadis (Kesk 11) esimene kooli tegevust tutvustav kohtumisõhtu. Kõik huvilised koolieelikute vanemate seast on palutud ja oodatud. Osalemissoovist palume eelnevalt kirjutada: polva@luterlik.edu.ee

Põlva õppekohast ja vastuvõtust saab lähemalt lugeda kooli kodulehel.