Riiklik haridusjärelevalve läbitud

Novembris ja detsembris 2018 läbis Tartu Luterlik Peetri Kool korralise riikliku haridusjärelevalve, mida teostas Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Tulenevalt kasvamisest läbib kool riikliku järelevalve iga kooliastme (I-III) lisandumisel. Sarnaselt 2015. aastal toimunud järelevalvele ei tehtud ka sel korral koolile ühtegi ettekirjutust. Järelevalve õiendi(te)ga on võimalik tutvuda kodulehe välishindamise rubriigis.

Järgmine riiklik järelevalve toimub koolis sügisel 2021. Koolil on tähtajatu tegevusluba.