Riiklik haridusjärelevalve läbitud

Riiklik haridusjärelevalve läbitud

Novembris ja detsembris 2018 läbis Tartu Luterlik Peetri Kool korralise riikliku haridusjärelevalve, mida teostas Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Tulenevalt kasvamisest läbib kool riikliku järelevalve iga kooliastme (I-III) lisandumisel. Sarnaselt 2015. aastal toimunud järelevalvele ei tehtud ka sel korral koolile ühtegi ettekirjutust. Järelevalve õiendi(te)ga on võimalik tutvuda kodulehe välishindamise rubriigis.

Järgmine riiklik järelevalve toimub koolis sügisel 2021. Koolil on tähtajatu tegevusluba.

Peetri kooli maja

Peetri kooli maja

2016. aastal asus Peetri kooli pidaja juhatus otsima ajaloolise koolihoone (Peetri 33) taastamisele pikaajalisi alternatiive. Erinevate pakkumiste üle otsustamisel oli määravaks asukoht ning omaniku võimekus pakkuda kooli pikaajalistele vajadustele vastavat keskkonda. Pikk ja intensiivne lahenduste otsimise periood on jõudnud lõpule. Meil on hea meel teatada, et Peetri kooli majaks saab Küütri 1! Väärikas hoone – tartlastele tuntud kui Athena maja – asub Tartu vanalinnas, ülikooli peahoone ees. Otsus on linnaisadega kooskõlastatud ja igast küljest kaalutud: senisesse restorani ossa rajatakse õpperuumid, Athena keskuse pool säilib praegusel kaunil kujul. Majast saab koolimaja. Üürileping on sõlmitud 15 aastaks, alates järgmisest õppeaastast 2019/2020. Peetri kool vaatab uude aastasse tänu ja rõõmuga. Õnnistatud jõulupühi ja aastalõppu!

Advendiajal kolleegidega

Advendiajal kolleegidega

Reedel enne teist adventi kogunesid Peetri kooli ja lasteaia töötajad traditsioonilisele õhtusöögile. Öeldi tänusõnu lõppeva aasta eest ja räägiti järgmisest, lauldi ühiselt jõulaule ning mälumängus prooviti teadmisi TLPK kogukonnast! Suur tänu Fii restoranile laua katmise eest!