LÕIKUSTÄNUPÜHA KOGUKONNAPÄEV

13. oktoobril peeti Peetri kooli ja lasteaia kogukonnapäeva. Päeva osaks olid tänupalvus, õpilaste ja õpetajate kontsert, rühmade ja klasside heategevuslaat ning õnneloos. Esitleti TLPK toimetiste sarja 2. raamatut “Peab julgema… Artikleid väärtuskasvatusest ja hingeharidusest” (Pille Valk). Arvamustelgis oli arutleti hindamise ja koolivalmiduse  teemadel.

Arvamustelgis esitleti Pille Valgu artiklikogumikku “Peab julgema… Artikleid väärtuskasvatusest ja hingeharidusest”.