Praktikaperioodi algus koolis ja lasteaias

Peetri kool ja lasteaed on mitmendat õppeaastat praktikabaasiks nii Tartu kui Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse tudengitele. Oktoobris algab koolipraktika 1 religioonipedagoogika ja 2 klassiõpetaja eriala üliõpilase jaoks. Lasteaed võtab vastu 4 praktikanti.

Koostöö ülikoolide ja teadusasutustega on TLPK läbivaks arengueesmärgiks.