Peetri kool õppeaastal 2018/2019

Peetri koolikogukond alustab uut õppeaastat!  Õppeaastal 2018/2019 õpib 1.-6. klassis tavaõppes 91 õpilast. Lisaks alustab tegevust koduõppe suund, kuhu on vastuvõetud 10 õpilast. Aastaga on kool seega kasvanud 31 õpilase võrra (neist 18 1. klassis) ja jõudnud 101 õpilaseni. Õppeaasta 2018/2019 eelkooli klassi on vastuvõetud 18 õpilast.

Huviringide valik on mitmekesistunud, meie huviharidus hakkab toimuma Peetri huvikooli alt. Lasteaia juurde on loodud nädalavahetuse rühm.

Sügisel 2018 möödub ühtlasi 5 aastat sellest, kui Peetri kool taasalustas 6 kooliõpilase ja 36 lasteaialapsega tegevust. Selle tähistamiseks toimub lõikustänupühal visiooniseminar 2019-2022 ja TLPK toimetiste sarja 2. raamatuna ilmub Pille Valgu elutöine väärtuskasvatuslike artiklite kogumik.

Vt täpsemalt infokirjast “Peetri kooli peamised arengud ja muudatused õppeaastaks 2018/2019”