Hinnangutepäev, ohutuspäev

Lastekaitsepäeval, 1. juunil, oli koolipäev õpilaste jaoks sisustatud ohutuspäevana, teemadel mis on eriti olulised eelseisvat pikka vaheaega silmas pidades. Kõigile klassidele toimus neli tundi: esmaabi, liiklusohutus, tuleohutus ja veeohutus. Suur tänu Tartu Päästeameti koolitusspetsialistidele, majandusjuhataja Viivika Padarile ja lapsevanem Toomas Põllule päeva korraldamise eest!

Õpetajate jaoks oli tegemist traditsioonilise trimestrilõpu hinnangutepäevaga. Neil oli võimalik keskenduda põhjalike kokkuvõttavate sõnaliste hinnangute kirjutamisele.

Teemaks on tule- ja veeohutus.