Lasteaed kasvab!

Lasteaed kasvab!

Peetri kooli lasteaed pälvis Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” raames toetust. Tänu sellele avame uuest õppeaastast õuesõppe metoodikal tugineva nädalalõpurühma aadressil Roosi 1. Vastu võetakse lapsed, kelle vanematel on selleks tööajakorraldusest või -iseloomust tulenev põhjus. Lisaks tuleb lapsevanemal kinnitada, et lapse kohakasutus (ka mitmes lasteasutuses kokku) ei ületa 1,0 kohta nädalas. On vajalik, et ka nädalalõpurühmas käies jääks lapsele nädalas 2 puhkepäeva oma perega veetmiseks
Lähemalt nädalalõpurühmast ja selle vastuvõtust siit.

Rattamatk ja piknik

Rattamatk ja piknik

3. mail pälvisime Tartu linnalt rattasõbraliku asutuse tunnustuse. Tunnustusega kaasnevalt toimus 18. juunil  rattamatk ja piknik. Osalejaid – meie töötajaid, lapsevanemaid ja õpilasi – tervitas linnapea hr Urmas Klaas. Sõitsime 10 km mööda häid rattateid, misjärel ootas kehakinnitus Karlova sadamas. Lisaks saime linnalt kauaoodatud rattaparkla Punga lasteaiamaja juurde. Suur tänu!

Rattamatkalised linnapeaga Raekoja platsil (Foto: Kadi Metsma).

 

 

 

Õppeaasta lõpuaktus-teenistus

Õppeaasta lõpuaktus-teenistus

11. juunil toimus Peetri kirikus kooli lõpuaktus. Kõik õpilased said põhjalike sõnaliste hinnangutega tunnisituse koos kiitus- või kiidukirjaga. Vanematekogu tunnustas tänukummarduse tiitliga saksa keele õp Helen Tammelehte. Õpilasesindus oli aasta õpetajaks valinud klassiõpetaja Õnne Intsi, kes pälvis ka kogukonna kõrgeima – kord aastas antava – tänutunnustuse. Lapsevanematest pälvisid tänukirja, koos kooli väikse lipuga, Margit Lail ja Marju Vahing-Mõttus, kes on kooli oma püsiva tööga toetanud. Rõõmsat ja sooja suvepuhkust!

Lõpuaktusel esineb kooli koor õp Mari Toominga juhendamisel.

Hinnangutepäev, ohutuspäev

Hinnangutepäev, ohutuspäev

Lastekaitsepäeval, 1. juunil, oli koolipäev õpilaste jaoks sisustatud ohutuspäevana, teemadel mis on eriti olulised eelseisvat pikka vaheaega silmas pidades. Kõigile klassidele toimus neli tundi: esmaabi, liiklusohutus, tuleohutus ja veeohutus. Suur tänu Tartu Päästeameti koolitusspetsialistidele, majandusjuhataja Viivika Padarile ja lapsevanem Toomas Põllule päeva korraldamise eest!

Õpetajate jaoks oli tegemist traditsioonilise trimestrilõpu hinnangutepäevaga. Neil oli võimalik keskenduda põhjalike kokkuvõttavate sõnaliste hinnangute kirjutamisele.

Teemaks on tule- ja veeohutus.