ALUSHARIDUS – KAS ALUS HARIDUSTEELE? II OSA

Lasteaia juhataja Külvi Teder sulest ilmus tänases (18.05) Õpetajate Lehes artikli “Alusharidus – kas alus haridusteele?” II osa. Selles annab ta vastuseid küsimustele: Mida tuleks lasteaias õpetada, et laps omandaks sõna otseses mõttes alushariduse ehk aluse haridusteele? Kas lähtuda õpetamisel elukestva õppe strateegia õpikäsitusest ja 21. sajandi ühiskonna vajadustest (sh tööturuvajadustest, elus hakkama saamisest) või esimeses klassis edukas olemisest? Või peame arvestama, milliste teadmiste ja oskustega last ootab kool? Aga kui üks kool (õpetaja) soovib kuulekat korraldusetäitjat, kes suudab oma arvamuse enda teada jätta, ja teine ootab oma peaga mõelda oskavat loovat ja koostöövõimelist last? Kes keda rikub – kas kool õpiõhinaga lasteaiast tulevat koolieelikut või surub hoopis lasteaed alla lapse omaalgatuse ja eneseteostuse? Head lugemist!