Huvikooli alguses

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr 10.05.2018 nr 1.1 -3/18/111 anti tegevusluba Peetri huvikoolile. Meie kooli huvihariduse valdkond on aasta-aastalt jõudsalt kasavanud ja mitmekesistunud. Käesoleval õppeaastal tegutseb kooli juures tosinkond erinevat ringi, mis sisustavad õpilaste (ja osalt vanemategi) päeva tundide lõppedes. Huvikooli kavakindel arendamine seisab ees järgmisel arenguperioodil 2019-2022. Suur tänu kõigile õpetajatele ja lapsevanematele, kes huviringe on algatanud ja neid juhendavad, aitäh arendusjuht Maris Meusile huvikooli asja ajamast!