Alusharidus – kas alus haridusteele? I osa

Lasteaia juhataja Külvi Teder annab põhjalikus ja mõtet köitvalt kirjutatud artiklis “Alusharidus – kas alus haridusteele?” (Õpetajate Leht, 11.05.2018) vastuseid küsimustele: milline alusharidus paneb aluse inimese haridusteele?; kuidas ja mida tuleb tänapäeval lapsele juba lasteaias õpetada, et ta saaks hästi hakkama nii eri haridusastmetel kui ka tulevikus isiklikus ja tööelus? Head lugemist! Artikli teine osa ilmub järgmise nädala Õpetajate Lehes.