Spordipäev

Spordipäev

25. mail toimus Tamme staadionil Peetri kooli kevadine spordipäev. Joosti, hüpati ja visati palli, kuid eelkõige võisteldi iseendaga ning tunti rõõmu liikumisest. Suur tänu õp Triinu-Kristile ja teistele õpetajatele päeva läbiviimise eest!

ALUSHARIDUS – KAS ALUS HARIDUSTEELE? II OSA

ALUSHARIDUS – KAS ALUS HARIDUSTEELE? II OSA

Lasteaia juhataja Külvi Teder sulest ilmus tänases (18.05) Õpetajate Lehes artikli “Alusharidus – kas alus haridusteele?” II osa. Selles annab ta vastuseid küsimustele: Mida tuleks lasteaias õpetada, et laps omandaks sõna otseses mõttes alushariduse ehk aluse haridusteele? Kas lähtuda õpetamisel elukestva õppe strateegia õpikäsitusest ja 21. sajandi ühiskonna vajadustest (sh tööturuvajadustest, elus hakkama saamisest) või esimeses klassis edukas olemisest? Või peame arvestama, milliste teadmiste ja oskustega last ootab kool? Aga kui üks kool (õpetaja) soovib kuulekat korraldusetäitjat, kes suudab oma arvamuse enda teada jätta, ja teine ootab oma peaga mõelda oskavat loovat ja koostöövõimelist last? Kes keda rikub – kas kool õpiõhinaga lasteaiast tulevat koolieelikut või surub hoopis lasteaed alla lapse omaalgatuse ja eneseteostuse? Head lugemist!

Alusharidus – kas alus haridusteele? I osa

Alusharidus – kas alus haridusteele? I osa

Lasteaia juhataja Külvi Teder annab põhjalikus ja mõtet köitvalt kirjutatud artiklis “Alusharidus – kas alus haridusteele?” (Õpetajate Leht, 11.05.2018) vastuseid küsimustele: milline alusharidus paneb aluse inimese haridusteele?; kuidas ja mida tuleb tänapäeval lapsele juba lasteaias õpetada, et ta saaks hästi hakkama nii eri haridusastmetel kui ka tulevikus isiklikus ja tööelus? Head lugemist! Artikli teine osa ilmub järgmise nädala Õpetajate Lehes.

Huvikooli alguses

Huvikooli alguses

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr 10.05.2018 nr 1.1 -3/18/111 anti tegevusluba Peetri huvikoolile. Meie kooli huvihariduse valdkond on aasta-aastalt jõudsalt kasavanud ja mitmekesistunud. Käesoleval õppeaastal tegutseb kooli juures tosinkond erinevat ringi, mis sisustavad õpilaste (ja osalt vanemategi) päeva tundide lõppedes. Huvikooli kavakindel arendamine seisab ees järgmisel arenguperioodil 2019-2022. Suur tänu kõigile õpetajatele ja lapsevanematele, kes huviringe on algatanud ja neid juhendavad, aitäh arendusjuht Maris Meusile huvikooli asja ajamast!