Õpioskuste olümpiaadil

18. aprillil toimus Tartu Variku Koolis Tartu linna 4. klasside õpioskuste olümpiaad. Osalema olid oodatud 4-liikmelised võistkonnad. Meie kooli esindasid Helmi-Liisa Soosaar, Mirjam Margaret Vilu, Ramon Randel Prede ja Oskar Reinthal. Suurepärase koostöö tulemusena saavutasid tublid ülesannete lahendajad ja info otsijad väga hea 4. koha, jäädes vaid ühe punktiga maha 3. koha saanud Miina Härma Gümnaasiumist.