Ettevalmistused kooli kasvamiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegi otsuse toetada projekti “Tartu Luterliku Peetri Kooli III kooliastme (7.–9. klass) avamine ja uue arenguperioodi (2019–2022) ettevalmistamine (01.04.2018-30.04.2019)” 7 589,95 euroga. 

Arenguprojekti peaeesmärgiks on laiendada Peetri kooli tegevust III kooliastme (7.-9. klass) avamisega aastast 2019, et kasvada täielikuks põhikooliks. Selleks tuleb aastatel 2018–2019 läbida riiklik välishindamine, koostada uue tegevusloa taotlus ja komplekteerida personal. III kooliastme avamine on ühtlasi kooli pidaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool uue arenguperioodi (2019–2022) alguseks.

Lähemalt on võimalik Peetri koolis ja lasteaias käimasolevatest projektidest lugeda kodulehelt.