Algavad õpetajate koolitusprojektid

Jaanuaris pälvis SA Innove rahastuse pikem õpetajate koolitusprojekt „Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur Tartu Luterlikus Peetri Koolis” (kestvus 01.02.-31.12.2018). Uute kooliastmete lisandumisel on meie koolis tekkinud vajadus koolitada kogu kooli meeskonda muutuva õpikäsituse ja
kujundava hindamise rakendamiseks koolis. Selleks on loodud kooli eripärast lähtuv õppekava, mille kohaselt
viiakse lisaks koolitustele iga õpetajaga läbi supervisioon, sh tunnivaatlused ja tagasisidestamine.
Jaanuaris pälvis SA Innove rahastuse teinegi õpetajate koolitusprojekt „Väärtuspõhine koolikultuur” (kestvus 20.01-31.05.2018). Projekti raames toimuvad õpetajate koolitused „Lastega filosofeerimine“ (Egle Säre),
„Voorused“ (Triin Käpp) ja „Väärtuskasvatuse meetodid“ (Nelli Jung).