1. trimestri lõpp ja kadrilaupäev

1. trimestri lõpp ja kadrilaupäev

Täna (24.11) said Peetri kooli õpilased põhjalike sõnaliste hinnangutega 1. trimestri tunnistused. Traditsiooniliselt oli selle lisaks personaalne enesehinnang. Kadrilaupäeva tähistas koolipere valget ning kübaraid/kaabusid kandes. 1. klass esines saksakeelse etendusega, lisaks mängiti ja tantsiti ühiselt. Oli meeleolukas koolipäev!

I klass esimeste tunnistustega.

Kadrilaupäeva hommik koolis

Mardipäeva laternarongkäik

Mardipäeva laternarongkäik

Mardipäeva laternarongkäigus Peetri kirikusse kõndida on meie lasteaia ja kooli kogukonna iga-aastane traditsioon. Nõnda toimus see selgi aastal, 10. novembril. Kirikus ütles õp Ants Tooming tervitussõnad ja lasteaia juhataja Külvi Teder kõneles päeva ning Püha Martinuse tähendusest. Kõlas muusika lapsevanematel ja õpetajatelt, oli võimalik süüdata isiklik palveküünal, lahkudes juua teed ning süüa küpsist. Suur tänu kõigile osalejatele ja korraldajatele!

Rongkäik Roosi tänaval (Foto: Andrus Mekk)

Esinejad Peetri kirikus (Foto: Andrus Mekk)