Lõikustänupüha laat

7. oktoobril toimus lõikustänupüha laat, mis tõi kokku meie kooli ja lasteaia kogukonna. Päev algas tänupalvusega, esines kooli koor. Klasside ja rühmade laudadel kaubeldi sügisandide ja käsitööga, lastele toimusid töötoad, osa sai võtta õnneloosist. Head ja paremat pakkus laadakohvik. Toredad etteasted olid lasteaia õpilastelt, õpetajatelt ja vanematelt, vaadata sai õpilaste käsitöönäitust ja reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud väljapanekut. Tuju hoidis kaunis sügisilm ja karmoška muusika. Laada tulu läheb meie klasside ja lasteaiarühmade heaks, nende enda otsusel ja valikul. Kogutuluks oli 2783,57 eurot. Suur tänu kõigile suurepärase päeva eest!