Ave Gill – Tartu aasta õpetaja 2017!

Peetri kooli esimene õpetaja ja kooli üks rajaja Ave Gill pälvis täna tunnustuse „Tartu aasta õpetaja 2017”!
Ave on Õpetaja suure algustähega – ta märkab ja hoolib igast lapsest suunates teda leebelt, kuid järjekindlalt. Lapsed ei vormu tema käe all mitte ühetaolisteks klotsideks, vaid säilitavad oma eripära just selliste isiksustena nagu nad on samal ajal sobitudes klassikollektiiviks, kus valitseb üksteisest hoolimine ja tähelepanu. Lisaks lastele oskab ta märgata ka oma kolleege ning vajadusel neid toetada nii professionaalsel kui isiklikul tasandil. Imetleme Ave oskust suhelda nii õpilaste kui vanemate ja kolleegida moel, mis edastab kristlikku vaimsust ja ja ligimesearmastust. Ave on eeskujuks oma põhjalikkuse, loomingulisuse ja kannatlikkusega. Aitäh sulle, hea Ave!

Õpetaja Ave oma klassiga.