VIDEOTERVITUS REFORMATSIOON 500

500 aasta möödumist reformatsiooni algusest tähistatakse 2017. aastal üleilmselt. Meie kool on liitunud Saksamaalt lähtunud initsiatiiviga   “500 Protestant Schools worldwide celebrate 500 Years of Reformation”, mille eesmärgiks on koondada ja kaardistada luterlikke ning protestantlikke koole üle maailma. Ühinenud on juba 665 kooli. Teiste hulgas koostas projekti raames oma videotervituse ka Peetri kool, mida võib näha siit. Suur tänu õpetaja Tuulile ja Evelinile ning osalenud õpilastele

Reformatsioon on kiriku pöördumine Jeesuse Kristuse poole ja selle tähendus ei taandu üksnes 16. sajandi sündmustele ega ole ka ainult evangeelsete kirikute pärisosa. Pöördumisena Kristuse poole on reformatsioonil kõiki kristlasi puudutav oikumeeniline tähendus.

Ref500_logo_tsitaadiga