KÜSIMUSED TULEVASTELE ÕPETAJATELE

Meie kooli õpilastel on kord nädalas meedia- ja suhtlemisõpetuse tund. Hiljuti käsitleti selles intervjuu teemat. Et asi ei jääks ainult teoreetiliseks, otsustasime korraldada pressikonverentsi, kuhu kutsusime õpetajaametist rääkima kolm Tartu ülikoolis õpetajaks õppivat tudengit. Sellest, millest pressikonverentsil räägiti, kirjutab 17. märtsi Õpetajate Leht.

Suur tänu õpeataja Tuuli Hiiesalule.

1-24-2

Tulevased õpetajad Annagreta Raudseping, Ivo Mattus ja Riho Timm Tartu luterliku Peetri kooli õpilastega. Foto Tuuli Hiiesalu