EMAKEELENÄDAL

13.- 17. märtsini korraldasime kogu kooliga emakeelepäeva auks teemanädala „Ilus emakeel“. Nädala jooksul mõtisklesime keele ilu ja tähenduse üle nii sõna, lause kui ka teksti tasandil. Ilusaid emakeelseid lauseid nuputasid õpilased klassides ja vanemad kodudes. Häid sõnu sai nädala jooksul öeldud, kuuldud ja kirja pandud kümnete kaupa. Õpetajatel oli võimalus lahendada keeletoimetaja teadmisi nõudvaid ülesandeid, et juhtida tähelepanu märkamatult ligi hiilivale kantseliitlikule ja võõrkeele mõjutustega väljendusviisile meie endi kõnepruugis. Täname kõiki, kes keeletalgutel kaasa lõid!
Emakeelenädala neljapäeval osalesid 3. ja 4. klassi võistkonnad linnaraamatukogus üleriigilise 3. – 4. klasside kirjandusmängu Tartu eelvoorus. Mängus osalemiseks tuli võistkonna peale läbi lugeda kaksteist raamatut ja mängu käigus vastata raamatute kohta koostatud küsimustele. Tartu linna arvestuses osutusid kõige tublimateks lugejateks ja loetu meenutajateks-mõtestajateks Peetri kooli 3. klassi tüdrukud Helmi-Liisa ja Laura, kes haigestunud võistkonnakaaslase puudumisest hoolimata saavutasid ülekaaluka võidu Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Erakooli võistkondade ees ning keda oodatakse 8. aprillil toimuvale kirjandusmängu lõppvõistlusele Eesti Rahvusraamatukokku Tallinnas. Kuna lõppvooru võistkonnad on samuti 3-liikmelised, liitub nendega 4. klassi kolmikus osalenud Adeliine. Soovime õnne võitjatele ja täname 4. klassi Otti ja Joeli usina lugemise ja tubli kaasalöömise eest! Suur tänu õpetaja Evelin Schapelile teemanädala korraldamise ja õpilaste juhendamise eest!

Vanemate saadetud ilus emakeel

Lapsevanemate saadetud ilusad emakeelsed laused ja sõnad.