VIDEOTERVITUS REFORMATSIOON 500

VIDEOTERVITUS REFORMATSIOON 500

500 aasta möödumist reformatsiooni algusest tähistatakse 2017. aastal üleilmselt. Meie kool on liitunud Saksamaalt lähtunud initsiatiiviga   “500 Protestant Schools worldwide celebrate 500 Years of Reformation”, mille eesmärgiks on koondada ja kaardistada luterlikke ning protestantlikke koole üle maailma. Ühinenud on juba 665 kooli. Teiste hulgas koostas projekti raames oma videotervituse ka Peetri kool, mida võib näha siit. Suur tänu õpetaja Tuulile ja Evelinile ning osalenud õpilastele

Reformatsioon on kiriku pöördumine Jeesuse Kristuse poole ja selle tähendus ei taandu üksnes 16. sajandi sündmustele ega ole ka ainult evangeelsete kirikute pärisosa. Pöördumisena Kristuse poole on reformatsioonil kõiki kristlasi puudutav oikumeeniline tähendus.

Ref500_logo_tsitaadiga

KÜLALISED LASTEAIAS

KÜLALISED LASTEAIAS

21. märtsil toimus meie lasteaias Tartu Ülikooli eetikakeskuse 2017. aasta konkursi “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” raames koolitus konkursil osalevatele lasteaedele. Tutvuti väärtusarenduse põhimõtetega ning Peetri kooli lasteaia väärtuskasvatuse praktikatega. Täname TÜ eetikakeskust meeldiva koostöö eest ning meie lasteaia töötajaid igapäevase suurepärase töö eest!

2016. aastal pälvis Peetri kooli lasteaed tunnustused “Hea lasteaia edendaja 2016” ja “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016”. Lasteaeda tunnustati süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.

2017-03-21 11.51.45

2017. aasta konkursi “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” osalejad Peetri kooli lasteaias. 

KÜSIMUSED TULEVASTELE ÕPETAJATELE

KÜSIMUSED TULEVASTELE ÕPETAJATELE

Meie kooli õpilastel on kord nädalas meedia- ja suhtlemisõpetuse tund. Hiljuti käsitleti selles intervjuu teemat. Et asi ei jääks ainult teoreetiliseks, otsustasime korraldada pressikonverentsi, kuhu kutsusime õpetajaametist rääkima kolm Tartu ülikoolis õpetajaks õppivat tudengit. Sellest, millest pressikonverentsil räägiti, kirjutab 17. märtsi Õpetajate Leht.

Suur tänu õpeataja Tuuli Hiiesalule.

1-24-2

Tulevased õpetajad Annagreta Raudseping, Ivo Mattus ja Riho Timm Tartu luterliku Peetri kooli õpilastega. Foto Tuuli Hiiesalu

EMAKEELENÄDAL

EMAKEELENÄDAL

13.- 17. märtsini korraldasime kogu kooliga emakeelepäeva auks teemanädala „Ilus emakeel“. Nädala jooksul mõtisklesime keele ilu ja tähenduse üle nii sõna, lause kui ka teksti tasandil. Ilusaid emakeelseid lauseid nuputasid õpilased klassides ja vanemad kodudes. Häid sõnu sai nädala jooksul öeldud, kuuldud ja kirja pandud kümnete kaupa. Õpetajatel oli võimalus lahendada keeletoimetaja teadmisi nõudvaid ülesandeid, et juhtida tähelepanu märkamatult ligi hiilivale kantseliitlikule ja võõrkeele mõjutustega väljendusviisile meie endi kõnepruugis. Täname kõiki, kes keeletalgutel kaasa lõid!
Emakeelenädala neljapäeval osalesid 3. ja 4. klassi võistkonnad linnaraamatukogus üleriigilise 3. – 4. klasside kirjandusmängu Tartu eelvoorus. Mängus osalemiseks tuli võistkonna peale läbi lugeda kaksteist raamatut ja mängu käigus vastata raamatute kohta koostatud küsimustele. Tartu linna arvestuses osutusid kõige tublimateks lugejateks ja loetu meenutajateks-mõtestajateks Peetri kooli 3. klassi tüdrukud Helmi-Liisa ja Laura, kes haigestunud võistkonnakaaslase puudumisest hoolimata saavutasid ülekaaluka võidu Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Erakooli võistkondade ees ning keda oodatakse 8. aprillil toimuvale kirjandusmängu lõppvõistlusele Eesti Rahvusraamatukokku Tallinnas. Kuna lõppvooru võistkonnad on samuti 3-liikmelised, liitub nendega 4. klassi kolmikus osalenud Adeliine. Soovime õnne võitjatele ja täname 4. klassi Otti ja Joeli usina lugemise ja tubli kaasalöömise eest! Suur tänu õpetaja Evelin Schapelile teemanädala korraldamise ja õpilaste juhendamise eest!

Vanemate saadetud ilus emakeel

Lapsevanemate saadetud ilusad emakeelsed laused ja sõnad.

Külalised koolis

Külalised koolis
Täna oli Peetri koolil meeldiv võimalus võõrustada TÜ pedagoogika osakonna külalistena 12 õpetajat ja haridusametnikku Lätist, Leedust, Poolast ja Inglismaalt. Tutvustasime oma kooli, külalised viibisid ka tundides. Tagasisidena nimetati mh, et “kuigi keelt ei mõistnud, saadi ometi kõigest aru”:), kiideti rahulikku ja töist atmosfääri ning särasilmseid õpetajaid. Tänu meie õpetajatele ja head naistepäeva!
IMAG0930