Õndsam on anda kui võtta

Meil on kombeks teha jõuluajal loosipakkide asemel koos perede ja töötajatega ühiselt suurem heategu kellelegi teisele. Käesoleval aastal toetasime ühiselt Tartu Kristliku Noortekodu pillifondi, kokku 679 euroga. Suur tänu kõigile annetajatele!

Kristlik Noortekodu on loodud, et aidata lapsi ja noori, kes on mingil põhjusel kaotanud oma kodu või kelle vanemad ei saa neid ise kasvatada. Tänasel päeval on selle hoole all kokku 48 last ja noort. Mh tegutsevad noortekodus erinevad ansamblid.

img_3099

21. detsembril külastasid Peetri kooli õpilased ja õpetajad Tartu Kristlikku Noortekodu ning said osa sealsete laste kontserdist.