Pille Valgu stipendium 2016

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis 2016. aastal edasipüüdlik religioonipedagoogika magistrant Elise Nemliher

12. detsembril, Usuteaduskonna nõukogu koosoleku raames, väljaantud Pille Valgu nim stipendiumi (500 eurot) pälvis religioonipedagoogika magistrant Elise Nemliher. Stipendiumi väljaandjaks on Tartu Luterlik Peetri Kool ning selle eesmärk on anda oma valdkonnas väljapaistvaid tulemusi omavale ja edasipüüdlikule Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika üliõpilasele või religioonipedagoogist tegevõpetajale võimalus täielikumalt pühenduda erialasele enesetäiendamisele. Stipendiumist lähemalt Peetri kooli kodulehel.

Elise Nemliher kirjeldab oma missiooni usundiõpetuse õpetajana järgmiselt: “Usundiõpetuse õpetajana on minu missioon kolmeosaline: õppekavajärgne õpilaste harimine, usundiõpetuse muutmine koolisüsteemi normaalseks osaks ning õpilaste tervikliku arengu toetamine. Kõik need on minu nägemuses omavahel seotud ning ning kaks esimest eesmärki on kindlasti viimase teenistuses, mis kokkuvõttes on minu jaoks ka kõige olulisem.”

Pille Valk (1959–2009), kes pani aluse Eesti kaasaegsele religioonipedagoogika kontseptsioonile, on olnud Tartu Luterliku Peetri Kooli asutajate õpetaja ja eeskuju. Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õpetas Pille Valk 1993. aastast. Alates 2001. aastast oli ta ka üleriigilise religiooniõpetuse ainenõukogu esimees. 2002. aastal kaitses Pille Valk usuteaduskonna juures doktorikraadi väitekirja “Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon” alusel. Alates 2003. aastast oli ta Tartu Ülikooli usuteaduskonna praktilise usuteaduse õppetooli dotsent.2005. aastast töötas Pille Valk ka Helsingi Ülikoolis käitumisteaduskonna õpetajakoolituse osakonna dotsendina. Peetri koolile on oluline seos Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga, kus on oma hariduse saanud kõik kooli rajajad. Käesoleva stipendiumiga soovime väärtustada Pille Valgu elutööd.
Pille Valk Ööülikooli raadiosaates “Väikesed õnnehetked”.

Stipendiumifondi toetuseks on oodatud ja ette tänatud annetused
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE942200221054474432
Selgitus: Annetus Pille Valgu nim stipendiumifondi, TLPK​