TUNNUSTUS LASTEAIALE JA KOOLILE

9. detsembril Tallinnas toimunud Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Kooli väärtusvalikud” tunnistati meie haridusasutust kõrgelt. Pälvisime tunnustused “Hea lasteaia edendaja 2016” ja “Hea kooli edendaja 2016” ning kõige tipuks “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016”. Tänu ja tunnustus kuulub meie headele töötajatele ja lapsevanematele!

Konkreetsemalt seisis aukirjadel:
Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaeda tunnustame süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.

Tartu Luterlikku Peetri Kooli tunnustame väärtuspõhise juhtimise, tõendatult väärtuspõhise koolikultuuri loomise, koolimeeskonna toetamise ning lapsevanemate järjepideva ja süsteemse kaasamise eest.

Meie haridusasutuse esimest arenguperioodi (2013-2016) kokkuvõtva sisehindamise aruande asemel otsustamise, nii lasteaia kui koolina, koostada tööd Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursitele „Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”. Tööde esialgsed versioonid esitasime mai lõpus ja lõplikud 1. novembriks, oktoobris külastasid meid eetikakeskuse ametnikud ning tutvusid nii lasteaia kui kooliga.

Konkursitööd on tutvumiseks kodulehe sisehindamise rubriigis.

Lasteaia tunnustamisest Tartu Postimehes (12.12.2016).

15390833_1441804675837290_8110985418397674095_n

Lasteaia juhataja Külvi Teder ja direktor Tarvo Siilaberg TÜ eetikakeskuse konverentsil “Kooli väärtusvalikud”, 09.12.2016 (Pildi autor Triin Paaver, TÜ eetikakeskus).