TÖÖD LASTEAIAÕPETAJALE

Võtame tööle lasteaiaõpetaja (1,0), kes hindab lapse arengust lähtuvat kristlikku kasvatust ja waldorfpedagoogilist metoodikat ning tihedat koostööd lapsevanematega. Töökoht on esialgu lapsehoolduspuhkuse ajaks, sobivusel pikemaajaline töö. Enne tööle võtmist toimub proovinädal koos mentorõpetajaga.
Tööle asumine jaanuarist 2017.

Sobilik on kandidaat, kes:
– omab kogemusi lastega töös ja on sellest vaimustuses,
– hindab ja elab kristlike väärtuste (vooruste) järgi,
– tunneb/hindab lasteaia õppekavas olevaid pedagoogilisi põhimõtteid ja lapsest lähtuvat õpikäsitlust,
– tunneb (hindab) waldorfpedagoogilist metoodikat,
– julgeb/oskab laulda, mõnda pilli mängida (või on nõus õppima),
– on liikuv, hea vaimse ja füüsilise tervisega (tasakaalus inimene),
– oskab/teeb käsitööd või on valmis seda õppima (viltimine, õmblemine, kudumine, heegeldamine, puutöö, savitöö),
– armastab loodust, taimi ja aiatöid (õuetöid), matkamist (lastega),
– on rõõmsameelne, loov, innustunud, tähelepanelik (märkab laste vajadusi ja reageerib kiiresti/adekvaatselt), vastutustundlik ja väga hea koostöövõimega,
– tahab olla lastele igakülgselt matkimisväärseks eeskujuks,
– suudab ennast alati kehtestada ja seada kindlaid piire lapsi austavalt ning nende arengutaset arvestavalt,
vastab kvalifikatsioonile.

Omalt poolt pakume valdkondlikult konkurentsivõimelist töötasu, toetavaid kolleege ja väärtuspõhist organisatsiooni kultuuri.

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri jm küsimused saata 27. detsembriks 2016 a e-aadressile: kylvi@luterlik.edu.ee