Õndsam on anda kui võtta

Õndsam on anda kui võtta

Meil on kombeks teha jõuluajal loosipakkide asemel koos perede ja töötajatega ühiselt suurem heategu kellelegi teisele. Käesoleval aastal toetasime ühiselt Tartu Kristliku Noortekodu pillifondi, kokku 679 euroga. Suur tänu kõigile annetajatele!

Kristlik Noortekodu on loodud, et aidata lapsi ja noori, kes on mingil põhjusel kaotanud oma kodu või kelle vanemad ei saa neid ise kasvatada. Tänasel päeval on selle hoole all kokku 48 last ja noort. Mh tegutsevad noortekodus erinevad ansamblid.

img_3099

21. detsembril külastasid Peetri kooli õpilased ja õpetajad Tartu Kristlikku Noortekodu ning said osa sealsete laste kontserdist. 

 

JÕULUKONTSERT

JÕULUKONTSERT

20. detsembril toimusid Jaani kirikus Peetri kooli lasteaia ja põhikooli jõulukontserdid. Esineti nii üksi, kui koori, klassi, kolleegide ja peredena! Suur tänu kõigile, rahulikku ja perekeskset pühadeaega.

Peetri kooli ja lasteaia jõulukontserdid on üle aasta toimunud nii Peetri kui Jaani kirikutes, mõlemast on meil nii toredaid peresid kui töötajaid. 

10

Põhikooli õpilased vanemate ja õpetajatega (20.12, Jaani kirik).

8

Lasteaia õpilased ja õpetajad esinemas (20.12, Jaani kirik).

KOOLIMAJA TOETUSEKS

KOOLIMAJA TOETUSEKS

Riigikogu fraktsioonide poolt järgmisel aastal oma äranägemise järgi jagatavast nn katuserahast toetati Peetri koolimaja (Peetri 33) taastamist 50 000 euroga. Meid toetasid:

Eesti Vabaerakonna fraktsioon – 33 000 eurot

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon – 12 000 eurot

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon – 5000 eurot

Suur tänu meid oma koolimajale lähemale aitamast!

Koolimaja projektist on võimalik lugeda siit.

 

 

Pille Valgu stipendium 2016

Pille Valgu stipendium 2016

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis 2016. aastal edasipüüdlik religioonipedagoogika magistrant Elise Nemliher

12. detsembril, Usuteaduskonna nõukogu koosoleku raames, väljaantud Pille Valgu nim stipendiumi (500 eurot) pälvis religioonipedagoogika magistrant Elise Nemliher. Stipendiumi väljaandjaks on Tartu Luterlik Peetri Kool ning selle eesmärk on anda oma valdkonnas väljapaistvaid tulemusi omavale ja edasipüüdlikule Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika üliõpilasele või religioonipedagoogist tegevõpetajale võimalus täielikumalt pühenduda erialasele enesetäiendamisele. Stipendiumist lähemalt Peetri kooli kodulehel.

Elise Nemliher kirjeldab oma missiooni usundiõpetuse õpetajana järgmiselt: “Usundiõpetuse õpetajana on minu missioon kolmeosaline: õppekavajärgne õpilaste harimine, usundiõpetuse muutmine koolisüsteemi normaalseks osaks ning õpilaste tervikliku arengu toetamine. Kõik need on minu nägemuses omavahel seotud ning ning kaks esimest eesmärki on kindlasti viimase teenistuses, mis kokkuvõttes on minu jaoks ka kõige olulisem.”

Pille Valk (1959–2009), kes pani aluse Eesti kaasaegsele religioonipedagoogika kontseptsioonile, on olnud Tartu Luterliku Peetri Kooli asutajate õpetaja ja eeskuju. Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õpetas Pille Valk 1993. aastast. Alates 2001. aastast oli ta ka üleriigilise religiooniõpetuse ainenõukogu esimees. 2002. aastal kaitses Pille Valk usuteaduskonna juures doktorikraadi väitekirja “Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon” alusel. Alates 2003. aastast oli ta Tartu Ülikooli usuteaduskonna praktilise usuteaduse õppetooli dotsent.2005. aastast töötas Pille Valk ka Helsingi Ülikoolis käitumisteaduskonna õpetajakoolituse osakonna dotsendina. Peetri koolile on oluline seos Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga, kus on oma hariduse saanud kõik kooli rajajad. Käesoleva stipendiumiga soovime väärtustada Pille Valgu elutööd.
Pille Valk Ööülikooli raadiosaates “Väikesed õnnehetked”.

Stipendiumifondi toetuseks on oodatud ja ette tänatud annetused
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE942200221054474432
Selgitus: Annetus Pille Valgu nim stipendiumifondi, TLPK​

TUNNUSTUS LASTEAIALE JA KOOLILE

TUNNUSTUS LASTEAIALE JA KOOLILE

9. detsembril Tallinnas toimunud Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Kooli väärtusvalikud” tunnistati meie haridusasutust kõrgelt. Pälvisime tunnustused “Hea lasteaia edendaja 2016” ja “Hea kooli edendaja 2016” ning kõige tipuks “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016”. Tänu ja tunnustus kuulub meie headele töötajatele ja lapsevanematele!

Konkreetsemalt seisis aukirjadel:
Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaeda tunnustame süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.

Tartu Luterlikku Peetri Kooli tunnustame väärtuspõhise juhtimise, tõendatult väärtuspõhise koolikultuuri loomise, koolimeeskonna toetamise ning lapsevanemate järjepideva ja süsteemse kaasamise eest.

Meie haridusasutuse esimest arenguperioodi (2013-2016) kokkuvõtva sisehindamise aruande asemel otsustamise, nii lasteaia kui koolina, koostada tööd Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursitele „Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”. Tööde esialgsed versioonid esitasime mai lõpus ja lõplikud 1. novembriks, oktoobris külastasid meid eetikakeskuse ametnikud ning tutvusid nii lasteaia kui kooliga.

Konkursitööd on tutvumiseks kodulehe sisehindamise rubriigis.

Lasteaia tunnustamisest Tartu Postimehes (12.12.2016).

15390833_1441804675837290_8110985418397674095_n

Lasteaia juhataja Külvi Teder ja direktor Tarvo Siilaberg TÜ eetikakeskuse konverentsil “Kooli väärtusvalikud”, 09.12.2016 (Pildi autor Triin Paaver, TÜ eetikakeskus).

TÖÖD LASTEAIAÕPETAJALE

TÖÖD LASTEAIAÕPETAJALE

Võtame tööle lasteaiaõpetaja (1,0), kes hindab lapse arengust lähtuvat kristlikku kasvatust ja waldorfpedagoogilist metoodikat ning tihedat koostööd lapsevanematega. Töökoht on esialgu lapsehoolduspuhkuse ajaks, sobivusel pikemaajaline töö. Enne tööle võtmist toimub proovinädal koos mentorõpetajaga.
Tööle asumine jaanuarist 2017.

Sobilik on kandidaat, kes:
– omab kogemusi lastega töös ja on sellest vaimustuses,
– hindab ja elab kristlike väärtuste (vooruste) järgi,
– tunneb/hindab lasteaia õppekavas olevaid pedagoogilisi põhimõtteid ja lapsest lähtuvat õpikäsitlust,
– tunneb (hindab) waldorfpedagoogilist metoodikat,
– julgeb/oskab laulda, mõnda pilli mängida (või on nõus õppima),
– on liikuv, hea vaimse ja füüsilise tervisega (tasakaalus inimene),
– oskab/teeb käsitööd või on valmis seda õppima (viltimine, õmblemine, kudumine, heegeldamine, puutöö, savitöö),
– armastab loodust, taimi ja aiatöid (õuetöid), matkamist (lastega),
– on rõõmsameelne, loov, innustunud, tähelepanelik (märkab laste vajadusi ja reageerib kiiresti/adekvaatselt), vastutustundlik ja väga hea koostöövõimega,
– tahab olla lastele igakülgselt matkimisväärseks eeskujuks,
– suudab ennast alati kehtestada ja seada kindlaid piire lapsi austavalt ning nende arengutaset arvestavalt,
vastab kvalifikatsioonile.

Omalt poolt pakume valdkondlikult konkurentsivõimelist töötasu, toetavaid kolleege ja väärtuspõhist organisatsiooni kultuuri.

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri jm küsimused saata 27. detsembriks 2016 a e-aadressile: kylvi@luterlik.edu.ee

 

KODUTÜTARDE LAAGER

KODUTÜTARDE LAAGER

Peetri kooli kodutütred käisid 3.-4. detsembril Elvas jõululaagris. Toimusid mitmed töötoad: valmistati torti, tehti jõulukaarte. Õpiti ka enesekaitset, toimus matkamäng ning kuldvillaku võistlus ja talendishow, laagrit külastasid päkapikud. Peetri kooli “Tähekesed” on targad, abivalmid ja oskavad igas olukorras tegutseda!

Järgmine üritus on kolme rühma – Peetri kooli “Tähekesed”, Luunja “Vaprakesed” ja Alatskivi “Alaskad” – ühislaager Alatskivil veebruaris!

Suur tänu rühmavanem Kert Astlale!